THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 26
Số lượt truy cập: 1667177
QUANG CÁO
NĂM HỌC 2017-2018

 

 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 

- Kế hoạch Hội nghị Công đoàn năm học 2017-2018

- Báo cáo công tác Công đoàn năm học 2016-2017, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018

- Nghị quyết Công đoàn đầu năm

- Quy chế thu chi các loại quỹ Công đoàn năm học 2017-2018

- Quy chế phối hợp chuyên môn và công đoàn

- Quy chế chi tiêu nội bộ công đoàn 

- Quy chế hoạt động Ban chấp hành công đoàn

- Quy chế khen thưởng

- Kế hoạch tọa đàm 20/10/2017

                                                                    

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 

    Tháng 06,07 - 2017

Tháng 01 - 2018

Tháng 08 - 2017

Tháng 02 - 2018

Tháng 09 - 2017

Tháng 03 - 2018

Tháng 10 - 2017

Tháng 04 - 2018

Tháng 11 - 2017

Tháng 05 - 2018

Tháng 12 - 2017

 

 

 

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG

 

Tháng 08 - 2017

Tháng 01 - 2018

Tháng 09 - 2017

Tháng 02 - 2018

Tháng 10 - 2017

Tháng 03 - 2018

Tháng 11 - 2017

Tháng 04 - 2018

Tháng 12 - 2017

Tháng 05 - 2018

 

 

 

 

Lên đầu trang
Ngày 16/5/2017
Lên đầu trang
Ngày 12/5/2017
Lên đầu trang
Ngày 10/5/2017
Lên đầu trang
Ngày 05/4/2017
Lên đầu trang
Ngày 05/4/2017
Lên đầu trang
Ngày 05/4/2017
Lên đầu trang
Ngày 05/4/2017
Lên đầu trang
Ngày 03/03/2017
Lên đầu trang
Ngày 03/03/2017
Lên đầu trang
Ngày 04/11/2016
Lên đầu trang
Ngày 04/11/2016
Lên đầu trang
Ngày 05/10/2016
Lên đầu trang
Ngày 05/10/2016
Lên đầu trang
Ngày 20/9/2016
Lên đầu trang
Ngày 20/9/2016
Lên đầu trang
Ngày 20/9/2016
Lên đầu trang
Ngày 19/9/2016
Lên đầu trang
Ngày 06/9/2016
Lên đầu trang
NĂM HỌC 2016-2017
Lên đầu trang
Ngày 23/5/2016
Lên đầu trang
Ngày 13/05/2016
Lên đầu trang
Ngày 7/4/2016
Lên đầu trang
Ngày 7/4/2016
Lên đầu trang
Ngày 3/3/2016
Lên đầu trang
Ngày 2/3/2016
Lên đầu trang
Ngày 1/3/2016
Lên đầu trang
Ngày 1/2/2016
Lên đầu trang
Ngày 29/2/2016
Lên đầu trang
Ngày 30/12/2015
Lên đầu trang
Ngày 30/12/2015
Lên đầu trang
Ngày 03/12/2015
Lên đầu trang
Ngày 03/12/2015
Lên đầu trang
Ngày 4/11/2015
Lên đầu trang
Ngày 4/11/2015
Lên đầu trang
Ngày 6/10/2015
Lên đầu trang
Ngày 6/10/2015
Lên đầu trang
Ngày 22/9/2015
Lên đầu trang
Ngày 9/9/2015
Lên đầu trang
Ngày 9/9/2015
Lên đầu trang
NĂM HỌC 2015-2016
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Năm học 2014-2015
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
NĂM HỌC 2013-2014
Lên đầu trang
Kế hoạch tháng 5
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
NĂM HỌC 2011-2012
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
NĂM HỌC 2012-2013
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Trần Thị Sông Hồng-HT
Trần Thị Sông Hồng-HT
Võ Thị Ngân-P.HT
Võ Thị Ngân-P.HT
Nguyễn Thị Lĩnh-P.HT
Nguyễn Thị Lĩnh-P.HT
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITEBẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3883923 * Email: mnhoamai@lethuy.edu.vn