GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 56
Số lượt truy cập: 3167865
QUẢNG CÁO
NĂM HỌC 2017-2018

 

 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 

- Kế hoạch năm học 2017-2018

- Kế hoạch Hội nghị Cán bộ, viên chức đầu năm-Năm học 2017-2018

- Báo cáo phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018 

- Nghị quyết hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018

- Kế hoạch thao giảng năm học 2017-2018

- Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018

- Kế hoạch phòng chống lụt, bão năm học 2017- 2018

- Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy năm học 2017-2018

- Kế hoạch tổ chức Hội thi xây dựng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm

- Kế hoạch thực hiện phong trào xây dựng “Xây dựng trường học thân thiện-học sinh tích cực” năm học 2017-2018

- Kế hoạch xây dựng “Trường học an toàn về ANTT” năm học 2017-2018

- Kế hoạch trường học an toàn và phòng chóng tai nạn thương tích năm học 2017-2018

- Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2017-2018

- Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2017-2018

- Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2017

- Kế hoạch giáo dục pháp luật về giao thông trong trường học năm học 2017-2018

 

                                                                    

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 

 

    Tháng 06,07 - 2017

Tháng 01 - 2018

Tháng 08 - 2017

Tháng 02 - 2018

Tháng 09 - 2017

Tháng 03 - 2018

Tháng 10 - 2017

Tháng 04 - 2018

Tháng 11 - 2017

Tháng 05 - 2018

Tháng 12 - 2017

 

 

 

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG

 

Tháng 08 - 2017

Tháng 01 - 2018

Tháng 09 - 2017

Tháng 02 - 2018

Tháng 10 - 2017

Tháng 03 - 2018

Tháng 11 - 2017

Tháng 04 - 2018

Tháng 12 - 2017

Tháng 05 - 2018

 

 

 

 

 


Lên đầu trang
Ngày 24/9/2016
Lên đầu trang
Ngày 24/9/2016
Lên đầu trang
Ngày 07/10/2016
Lên đầu trang
Ngày 23/9/2016
Lên đầu trang
Ngày 20/9/2016
Lên đầu trang
Ngày 20/9/2016
Lên đầu trang
Ngày 23/9/2016
Lên đầu trang
Ngày 20/9/2016
Lên đầu trang
Ngày 20/9/2016
Lên đầu trang
Ngày 20/9/2016
Lên đầu trang
Ngày 20/9/2016
Lên đầu trang
Ngày 20/9/2016
Lên đầu trang
Ngày 19/9/2016
Lên đầu trang
Ngày 19/9/2016
Lên đầu trang
Ngày 09/9/2016
Lên đầu trang
Ngày 17/08/2016
Lên đầu trang
NĂM HỌC 2016-2017
Lên đầu trang
Ngày 16/05/2016
Lên đầu trang
Ngày 13/05/2016
Lên đầu trang
Ngày 06/05/2016
Lên đầu trang
Ngày 06/05/2016
Lên đầu trang
Ngày 07/04/2016
Lên đầu trang
Ngày 07/04/2016
Lên đầu trang
Ngày 02/03/2016
Lên đầu trang
Ngày 02/03/2016
Lên đầu trang
Ngày 03/02/2016
Lên đầu trang
Ngày 03/02/2016
Lên đầu trang
Ngày 03/02/2016
Lên đầu trang
Ngày 14/1/2016
Lên đầu trang
Ngày 06/01/2016
Lên đầu trang
Ngày 06/01/2016
Lên đầu trang
Ngày 16/12/2015
Lên đầu trang
Ngày 05/12/2015
Lên đầu trang
Ngày 04/12/2015
Lên đầu trang
Ngày 03/12/2015
Lên đầu trang
Ngày 03/12/2015
Lên đầu trang
Ngày 16/11/2015
Lên đầu trang
Ngày 9/11/2015
Lên đầu trang
Ngày 4/11/2015
Lên đầu trang
Ngay 04/11/2015
Lên đầu trang
Ngày 28/10/2015
Lên đầu trang
Ngày 27/10/2015
Lên đầu trang
Ngày 27/10/2015
Lên đầu trang
Ngày 26/10/2015
Lên đầu trang
Ngày 22/10/2015
Lên đầu trang
Ngày 9/10/2015
Lên đầu trang
Ngày 9/10/2015
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
NĂM HỌC 2015-2016
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Kế hoạch Hội thi "Xây dựng môi trường, xanh, sạch đẹp và thân thiện"
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
NĂM HỌC 2014-2015
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Kế hoạch tháng 11 - 2013
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Năm học 2013 - 2014
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Năm học 2012 - 2013
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Trần Thị Sông Hồng
Trần Thị Sông Hồng
Hiệu trưởng -  0944659551
Võ Thị Ngân
Võ Thị Ngân
P.Hiệu trưởng-0941373474
Nguyễn Thị Lĩnh
Nguyễn Thị Lĩnh
P.Hiệu trưởng-0947838987
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882923 * Email: mnhoamai@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com