THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 128
Số lượt truy cập: 2319028
QUANG CÁO
Quy tắc ứng xử của Cán bộ, giáo viên, nhân viên

PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN HOA MAI                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Số: 85/QĐ-HT                 Kiến Giang, ngày 18 tháng 9 năm 2017                               

                                        

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên

trường MN Hoa Mai, năm học 2017- 2018

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI

 

          Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/4/2008 Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về đạo đức Nhà giáo;

          Căn cứ Luật Cán bộ, công chức, viên chức.

Căn cứ Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và đào tạo “Về việc Quyết định ban hành Điều lệ trường Mầm non”;

Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;
          Căn cứ Công văn số 314/GD&ĐT-TCCB ngày 27/4/2017 của Phòng GD&ĐT Lệ Thuỷ về việc chấn chỉnh kỉ cương, nền nếp và vi phạm đạo đức nhà giáo;

          Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị trường MN Hoa Mai,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Ban hành kèm Quyết định “Về việc ban hành Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên” trường MN Hoa Mai, năm học 2017 - 2018;

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Hoa Mai và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

            Nơi nhận:                                                      HIỆU TRƯỞNG

          - Phòng GD&ĐT (b/c);                                          (Đã ký)
          - Đăng trang website của trường (t/h);
          - Lưu VT.                                                                   


                                                                           Trần Thị Sông Hồng
   

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN HOA MAI                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 86/QTUX-MNHM           Kiến Giang, ngày 18 tháng 9 năm 2017                               

 
QUY ĐỊNH

QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI

(Ban hành kèm theo Quyết định số:85/QĐ-MNHM  ngày 18 tháng 9 năm 2017

của Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Mai)

 

          I. Cơ sở pháp lý xây dựng Quy tắc ứng xử trong trường mầm non.    
          Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/4/2008 Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về đạo đức Nhà giáo;    

          Căn cứ Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và đào tạo “Về việc Quyết định ban hành Điều lệ trường Mầm non”;

Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;
          Căn cứ Công văn số 314/GD&ĐT-TCCB ngày 27/4/2017 của Phòng GD&ĐT Lệ Thuỷ về việc chấn chỉnh kỉ cương, nền nếp và vi phạm đạo đức nhà giáo;

          Trường mầm non Hoa Mai ban hành Quy định quy tắc ứng xử và chấn chỉnh kỹ cương,  nền nếp và vi phạm đạo đức nhà giáo như sau:
          II. Mục đích, yêu cầu:

     - Bảo đảm tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; Xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Quy định các chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, bao gồm những việc phải làm hoặc không được làm nhằm bảo đảm sự liêm chính và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức.

- Thực hiện công khai các hoạt động nhiệm vụ, công vụ và quan hệ xã hội của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Là cơ sở để giám sát việc chấp hành pháp luật, xử lý trách nhiệm khi cán bộ công chức, viên chức và người lao động vi phạm các chuẩn mực đạo đức khi thi hành nhiệm vụ và trong các mối quan hệ công tác.

III. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH

            1. Phạm vi:

Quy tắc này quy định chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan đơn vị hành chính thi hành nhiệm vụ, công vụ, trong quan hệ xã hội; trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền trong việc thực hiện và xử lý vi phạm.

            2. Đối tượng:

Cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong trường mầm non bao gồm: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên thuộc diện trong biên chế và những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.

            IV. QUY TẮC XỬ SỰ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC   TRONG ĐƠN VỊ.

Cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ phải thực hiện các quy định về những việc phải làm và những việc không được làm theo quy định của pháp luật.

            1. Những quy định chung:

1.1. Giờ giấc làm việc: Theo quy định của Bộ Luật Lao động

- Buổi sáng từ 07g 00 đến 11g 30 phút

- Buổi chiều từ 13g 30p đến 17g00

1.2. Trang phục:

- Khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, giáo viên, nhân viên phải mặc trang phục gọn gàng, lịch sự,

- Đối với giáo viên phải mặc áo quần blue theo quy định của ngành.

1.3. Tin học ứng dụng:

Cán bộ, giáo viên, nhân viên phải biết cơ bản về tin học ứng dụng văn phòng, soạn thảo văn bản và sử dụng thư điện tử trong việc trao đổi thông tin.

1.4. Giao tiếp và ứng xử:

Trong giao tiếp và ứng xử, cán bộ, giáo viên, nhân viên phải có thái độ lịch sự, tôn trọng. Ngôn ngữ giao tiếp phải rõ ràng, mạch lạc; không nói tục, nói tiếng lóng, tiếng địa phương, không to tiếng hoặc quát nạt. Phải có thái độ hòa nhã với phụ huynh và học sinh.

Trong giao tiếp và ứng xử với đồng nghiệp, cán bộ, giáo viên, nhân viên phải có thái độ lịch sự, trung thực, thân thiện, hợp tác, hòa đồng với tập thể.

Cấp dưới phải thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, nếu không đồng ý thì được quyền trình bày ý kiến và tranh luận, nhưng không được to tiếng, dùng lời xúc phạm lẫn nhau.

Không được sử dụng điện thoại trong giờ làm việc.

Trong các hội nghị, cuộc họp, cán bộ, giáo viên, nhân viên không để điện thoại di động ở chế độ chuông, không nói to trong trao đổi điện thoại làm ảnh hưởng đến đại biểu tham dự hội nghị. Tùy theo tính chất, nội dung các hội nghị, cuộc họp, chủ tọa phiên họp yêu cầu các đại biểu tham dự không được sử dụng điện thoại di động. Hoặc nếu có nhu cầu cần thiết thì xin phép chủ trì ra ngoài nghe và trả lời điện thoại.

1.5. Các hành vi bị cấm:

- Tổ chức chơi cờ bạc dưới mọi hình thức trong phòng làm việc, trong khuôn viên của cơ quan, đơn vị đang quản lý;

- Sử dụng đồ uống có cồn tại công sở, trừ trường hợp được sự đồng ý của lãnh đạo cơ quan vào các dịp liên hoan, lễ tết, tiếp khách ngoại giao.

- Việc sắp xếp, bài trí phòng làm việc phải bảo đảm gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, khoa học, hợp lý, có ý thức bảo vệ tài sản của nhà trường, có ý thức, trách nhiệm trong việc vệ sinh chung trong và ngoài lớp học.

1.6. Việc thực hiện an toàn giao thông:

- Nhà trường bố trí khu vực để và bảo đảm an toàn phương tiện giao thông của cán bộ, giáo viên, nhân viên và của người đến giao dịch, làm việc.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên phải có ý thức để xe đúng nơi quy định, theo hàng và khoảng cách, không được để tuỳ tiện.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên khi tham gia giao thông bằng ph­ương tiện xe gắn máy yêu cầu bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm và thực hiện các quy định về an toàn giao thông và trật tự đô thị công cộng.

            2. Nghĩa vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên:

          2.1. Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia.

          2. 2. Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân.

          2. 3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân.

          2.4. Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

            3. Nghĩa vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc chấp hành nhiệm vụ được giao.

          3. 1. Thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

          3.2. Có ý thức tổ chức kỷ luật; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị báo cáo người có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trong cơ quan, đơn vị, bảo vệ bí mật nhà nước.

          3.3. Chủ động và phối hợp chặt chẽ trong thi hành nhiệm vụ; giữ gìn thông tin nội bộ,  đoàn kết thống nhất trong nhà trường.

          3.4. Bảo vệ, quản lý và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản nhà nước được giao.

          3.5. Chấp hành quyết định của cấp trên. Khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật thì phải kịp thời báo cáo bằng văn bản với người ra quyết định; trường hợp người ra quyết định vẫn quyết định việc thi hành thì phải có văn bản và người thi hành phải chấp hành nhưng không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành, đồng thời báo cáo cấp trên trực tiếp của người ra quyết định. Người ra quyết định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

            4. Nghĩa vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hoạt động nghề nghiệp:

          4.1. Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao bảo đảm yêu cầu về thời gian và chất lượng.

          4.2. Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ.

          4.3. Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền.

          4.4. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ.

          4.5. Khi giao tiếp với phụ huynh học sinh Cán bộ, giáo viên, nhân viên phải tuân thủ các quy định sau:

          a) Có thái độ lịch sự, tôn trọng phụ huynh học sinh;

          b) Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn;

          c) Không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà đối với phụ huynh;

          d) Chấp hành các quy định về đạo đức nghề nghiệp.

          4.6. Chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

          4.7. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên có trách nhiệm phát hiện việc thực hiện sai hoặc không đầy đủ, không đúng quy định của các cán bộ, giáo viên, nhân viên khác trong cùng cơ quan, đơn vị và cán bộ, giáo viên, nhân viên các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ, phản ánh đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên đó và chịu trách nhiệm cá nhân về những phản ảnh của mình.

- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền và xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định của pháp luật theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức.

            5. Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm:

Thực hiện những quy định tại các Điều 18, 19 và Điều 20 của Luật CBCC, Điều 19 của Luật viên chức và các Điều 37, Điều 40 của Luật Phòng, chống tham nhũng và các quy định của pháp luật khác về những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm. Ngoài ra khi thực thi nhiệm vụ, công vụ không được mạo danh để giải quyết công việc; không được mượn danh cơ quan, đơn vị để giải quyết công việc của cá nhân.

            6. Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức.

          6.1. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc trong giờ hành chính hoặc tự ý rời bỏ công sở khi chưa có ý kiến của lãnh đạo nhà trường.

          6.2. Sử dụng tài sản của Nhà nước và của nhân dân trái pháp luật.

          6.3. Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi.

          6.4. Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức.

            7. Các quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong quan hệ nhiệm vụ:

7.1 Cán bộ, công chức, viên chức không được trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm khi nhiệm vụ, công vụ do mình thực hiện gây ra hậu quả ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị mình hoặc của cơ quan, đơn vị, tổ chức khác hoặc vi phạm tới quyền lợi chính đáng, danh dự và nhân phẩm của công dân.

7.2 Cán bộ, công chức, viên chức không được cố tình kéo dài thời gian hoặc từ chối sự phối hợp của những người trong cơ quan, đơn vị mình hoặc cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan và của công dân khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

7.3 Cán bộ, công chức, viên chức không được che giấu, bưng bít và làm sai lệch nội dung các phản ảnh của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan, đơn vị mình hoặc cơ quan, đơn vị, tổ chức khác hoặc của công dân về những việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ do mình được giao thực hiện không đúng quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Xây dựng Quy tắc ứng xử được công khai tại trang website của nhà trường trường và quán triệt đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc đúng các quy định. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện Quy tắc ứng xử.
          Việc thực hiện Quy tắc ứng xử được lồng vào các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ; đánh giá, kiểm điểm của từng cán bộ, công chức, viên chức thông qua các đợt sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, kiểm tra, đánh giá xếp loại thi đua, đánh giá xếp loại công chức, viên chức, đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp.
          2. Đối với Ban chấp hành Công đoàn, Chi đoàn:

Động viên, đôn đốc, nhắc nhở đoàn viên thực hiện đúng Quy tắc ứng xử. Phát hiện và báo cáo kịp thời cho Ban chấp hành công đoàn hoặc Bí thư chi đoàn.
          3. Đối với Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động:

 Nếu vi phạm các quy định tại Quy tắc này thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
          Trên đây là Quy định về Quy tắc ứng xử đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường mầm non Hoa Mai, yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động thực hiện nghiêm túc./.

Quy định Quy tắc ứng xử có hiệu lực thi hành từ ngày 18/9/2017.

          Nơi nhận:                                                             HIỆU TRƯỞNG
           
- Phòng GD&ĐT (b/c);                                                (Đã ký)
          - Đăng trang website của trường (t/h);
          - Lưu VTP.                                                                   
                                                                                  Trần Thị Sông Hồng
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 Quy chế thi đua khen thưởng Công đoàn của Liên đoàn Lao động huyện (Sửa đổi) Quy chế dân chủ trong nhà trường Quy chế hoạt động của Hội đồng trường Quy chế hoạt động chuyên môn
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Trần Thị Sông Hồng-HT- 0944659551 
Võ Thị Ngân - P.HT - 0941373474 
Nguyễn Thị Lĩnh - P.HT - 0947838987 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITEBẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3883923 * Email: mnhoamai@lethuy.edu.vn