THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 81
Số lượt truy cập: 2457111
QUANG CÁO
NĂM HỌC 2018-2019

 

TIÊU CHUẨN, QUY CHẾ 

 

- Quy chế hoạt động của trang thông tin điện tử (Website)

- Quy chế dân chủ trường học 

- Tiêu chuẩn thi đua - khen thưởng

- Quy định, quy tắc ứng xử của CB,GV,NV trường MN Hoa Mai

- Quy chế chuyên môn

- Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018

- Quy chế văn thư lưu trữ 

- Quy chế phối hợp giữa nhà trường và ban đại diện HCMHS 

- Tiêu chí đánh giá Hội thi " Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cấp trường"KẾ HOẠCH NĂM HỌC


 - Kế hoạch, chương trình Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019

- Báo cáo phương hướng nhiệm vụ NH 2018-2019

- Nghị quyết Hội nghị năm học 2018-2019

- Kế hoạch phòng, chống lụt, bão năm học 2018 - 2019

- Kế hoạch tổ chức lễ hội Trung thu cho trẻ NH 2018-2019

- Kế hoạch năm học 2018-2019

- Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ 

- Kế hoạch xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

- Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học

- Kế hoạch An toàn giao thông NH 2018-2019

- Kế hoạch xây dựng "Trường học AT về ANTT" NH 2018 - 2019

- Kế hoạch trường học AT và phòng chống tai nạn thương tích NH 2018-2019

- Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy năm 2018

- Kế hoạch bếp ăn bán trú

- Kế hoạch chỉ đạo Hội thi

- Kế hoạch ứng dụng CNTT

- Kế hoạch tổ chức hội thi "Xây dựng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm NH 2018 - 2019

- Kế hoạch thực hiện phòng trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực NH 2018 - 2019

- Báo cáo sơ kết NH 2018 - 2019

- Báo cáo tổng kết NH 2018 - 2019

 

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG

 

Tháng 07 - 2018

Tháng 01 - 2019

Tháng 08 - 2018

Tháng 02 - 2019

Tháng 09 - 2018

Tháng 03 - 2019

Tháng 10 - 2018

Tháng 04 - 2019

Tháng 11 - 2018

Tháng 05 - 2019

Tháng 12 - 2018

 

 

  

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG

 

Tháng 08 - 2018

Tháng 01 - 2019

Tháng 09 - 2018

Tháng 02 - 2019

Tháng 10 - 2018

Tháng 03 - 2019

Tháng 11 - 2018

Tháng 04 - 2019

Tháng 12 - 2018

Tháng 05 - 2019


 - Kế hoạch kiểm tra, thao giảng


 + Kế hoạch kiểm tra tháng 11/2018


 + Kế hoạch kiểm tra tháng 12/2018


Lên đầu trang
NĂM HỌC 2017-2018
- KẾ HOẠCH CHUNG CỦA NHÀ TRƯỜNG
+ KẾ HOẠCH THÁNG
   - Tháng 8
   - Tháng 9
   - Tháng 10
   - Tháng 11
   - Tháng 12
   - Tháng 01
   - Tháng 02
   - Tháng 03
   - Tháng 04
   - Tháng 05
+ ĐÁNH GIÁ THÁNG
   - Tháng 8
   - Tháng 9
   - Tháng 10
   - Tháng 11
   - Tháng 12
   - Tháng 01
   - Tháng 02
   - Tháng 03
   - Tháng 04
   - Tháng 05
- KẾ HOẠCH CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG, PHONG TRÀO THI ĐUA

- KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC
+ KẾ HOẠCH THÁNG
   - Tháng 8
   - Tháng 9
   - Tháng 10
   - Tháng 11
   - Tháng 12
   - Tháng 01
   - Tháng 02
   - Tháng 03
   - Tháng 04
   - Tháng 05
+ ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH THÁNG
  - Tháng 9
   - Tháng 10
   - Tháng 11
   - Tháng 12
   - Tháng 01
   - Tháng 02
   - Tháng 03
   - Tháng 04
   - Tháng 05
Lên đầu trang
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Trần Thị Sông Hồng-HT- 0944659551 
Võ Thị Ngân - P.HT - 0941373474 
Nguyễn Thị Lĩnh - P.HT - 0947838987 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITEBẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3883923 * Email: mnhoamai@lethuy.edu.vn