GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 14
Số lượt truy cập: 5773877
QUẢNG CÁO
NĂM HỌC 2020-2021

Nhân sự trường Mầm non Hoa Mai

 

 s hong.jpg

Hiệu trưởng

Trần Thị Sông Hồng

 Thường trú

Xã Xuân Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình.

 Điện thoại:

0944659551

Email:

tranthisonghongqb@gmail.com

 

 

 Nguyễn Thị Lĩnh -20-3-1978.JPG

Phó Hiệu trưởng:

Nguyễn Thị Lĩnh

Thường trú

Xã Xuân Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

0947838987

Email:

linhnguyenpht1978@gmail.com

 

 Võ Thị Ngân          -21-01-1982.JPG

Phó Hiệu trưởng:

Võ Thị Ngân

Thường trú

TT Kiến Giang - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

0941373473

Email:

Vothingan07@gmail.com

 

 Đinh Thị Trúc Sương - 30-8-1992.JPG

Giáo viên:

Đinh Thị Trúc Sương

Thường trú

Mai Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

 0826310321

Email:

dinhtrucsuong308@gmail.com

 

 

 

 Đỗ Thị Mai - 10-5-1968.jpg

Giáo viên:

Đỗ Thị Mai

Thường trú

Xã Xuân Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

01686590783

Email:

dothimai1968@gmail.com

 

 

 

 Đỗ Thị Nhung - 27-1-1971.JPG

Giáo viên:

Đỗ Thị Nhung

Thường trú

TT Kiến Giang - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

0935473964

Email:

@gmail.com

 

 

 

 Đặng Thị Kim - 16-9-1976.JPG

Giáo viên:

Đặng Thị Kim

Thường trú

TT KiếnGiang - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

01698127576

Email:

dangthikim1976@gmail.com

 

 

 

 Trần Thị Bình - 4-12-1978.JPG

Giáo viên:

Trần Thị Bình

Thường trú

Xã Phong Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

01695537513

Email:

tranthibinh412@gmail.com

 

 

 

 Phan Thị Trang - 10-10-1974.JPG

Giáo viên:

Phan Thị Trang

Thường trú

Xã Phong Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

0944669080

Email:

phanthitrang109@gmail.com

 

 

 

 Nguyễn Thị Tư - 26-3-1974.JPG

Giáo viên:

Nguyễn Thị Tư

Thường trú

Xã Phong Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

0935531250

Email:

nguyenthitu@gmail.com

 

 

 

 Phạm Thị Thúy Lành - 8-5-1981.JPG

Giáo viên:

Phạm Thị Thúy Lành

Thường trú

Xã Liên Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

0965969438

Email:

lanhmnhoamaiqb@gmail.com

 

 

 

 Hoàng Thị Lĩnh - 30-1-1983.jpg

Giáo viên:

Hoàng Thị Lĩnh

Thường trú

TT Kiến Giang - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

0984506849

Email:

hoanglinh1983@gmail.com

 

 

 

 Mai Thị Lũy - 6-2-1975.JPG

Giáo viên:

Mai Thị Lũy

Thường trú

Xã An Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

0946014746

Email:

maithiluy1975@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Thị Hà - 6-6-1982.JPG

Giáo viên:

Nguyễn Thị Hà

Thường trú

Xã Phong Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

01244902380

Email:

nguyenhamn06@gmail.com

 

 


 

 

 

 Nguyễn Thị Tú - 15-10-1983.jpg

Giáo viên:

Nguyễn Thị Tú

Thường trú

TT Kiến Giang - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

0942820973

Email:

nguyenthitu151083@gmail.com

 

 

 

 Lê Thị Quỳnh Trang - 2-11-1986.JPG

Giáo viên:

Lê Thị Quỳnh Trang

Thường trú

TT Kiến Giang - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

0915432332

Email:

lethiquynhtrangqb@gmail.com

 

 

 

 Lê Việt Huyền - 14-10-1989.JPG

Giáo viên:

Lê Việt Huyền

Thường trú

Xã Phong Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

0945214054

Email:

leviethuyen89@gmail.com

 

 

 

 Nguyễn Thị Thủy - 20-3-1985.JPG

Giáo viên:

Nguyễn Thị Thủy

Thường trú

TT Kiến Giang - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

01252429707

Email:

nguyenthithuy@gmail.com

 

 

 

 

Giáo viên:

Nguyễn Thị Thơm

Thường trú

Xã Xuân Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

0942696093

Email:


 

 

 

anh sua.jpg

Nhân viên kế toán:

Nguyễn Thị Thu Hương

Thường trú

Xã Liên Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

0911378586

Email:


 

 

 

 

Giáo viên:

 

Thường trú

 

Điện thoại:

 

Email:

 

 

 

 

 Trần Thị Diệu Trang - 1-10-1991.jpg

Nhân viên:

Trần Thị Diệu Trang

Thường trú

Xã Xuân Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

01248804252

Email:

dieutrangtrang@gmail.com

 

 

 

 Mai Thị Thanh - 2-10-1975.JPG

Nhân viên:

Mai Thị Thanh

Thường trú

Xã Liên Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

0912555215

Email:

maithanh1975@gmail.com

 

 

 

 

Nhân viên:

Nguyễn Thị Hồng Quyến

Thường trú

TT Kiến Giang - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

01237752136

Email:

nguyenthihongquyen@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 Trần Thị Ngọc yến - 20-2-1987.JPG

Nhân viên:

Trần Thị Ngọc Yến

Thường trú

Xã Tân Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

01202340055

Email:

ngocyen1987@gmail.com

 

 

 

 Nguyễn Thị Minh Hường - 14-5-1988.JPG

Nhân viên:

Nguyễn Thị Minh Hường

Thường trú

TT Kiến Giang - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

01282636271

Email:

nguyenminhhuong@gmail.com

 

 

 

 Nguyễn Thị Thanh Nhàn - 27-11-1983.JPG

Nhân viên:

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Thường trú

Xã Liên Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

0918689374

Email:

thanhnhan2017@gmail.com

Lên đầu trang
NĂM HỌC 2019-2020

Nhân sự trường Mầm non Hoa Mai

 

 s hong.jpg

Hiệu trưởng

Trần Thị Sông Hồng

 Thường trú

Xã Xuân Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình.

 Điện thoại:

0944659551

Email:

tranthisonghongqb@gmail.com

 

 

 Nguyễn Thị Lĩnh -20-3-1978.JPG

Phó Hiệu trưởng:

Nguyễn Thị Lĩnh

Thường trú

Xã Xuân Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

0947838987

Email:

linhnguyenpht1978@gmail.com

 

 Võ Thị Ngân          -21-01-1982.JPG

Phó Hiệu trưởng:

Võ Thị Ngân

Thường trú

TT Kiến Giang - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

0941373473

Email:

Vothingan07@gmail.com

 

 Đinh Thị Trúc Sương - 30-8-1992.JPG

Giáo viên:

Đinh Thị Trúc Sương

Thường trú

Mai Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

 0826310321

Email:

dinhtrucsuong308@gmail.com

 

 

 

 Đỗ Thị Mai - 10-5-1968.jpg

Giáo viên:

Đỗ Thị Mai

Thường trú

Xã Xuân Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

01686590783

Email:

dothimai1968@gmail.com

 

 

 

 Đỗ Thị Nhung - 27-1-1971.JPG

Giáo viên:

Đỗ Thị Nhung

Thường trú

TT Kiến Giang - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

0935473964

Email:

@gmail.com

 

 

 

 Đặng Thị Kim - 16-9-1976.JPG

Giáo viên:

Đặng Thị Kim

Thường trú

TT KiếnGiang - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

01698127576

Email:

dangthikim1976@gmail.com

 

 

 

 Trần Thị Bình - 4-12-1978.JPG

Giáo viên:

Trần Thị Bình

Thường trú

Xã Phong Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

01695537513

Email:

tranthibinh412@gmail.com

 

 

 

 Phan Thị Trang - 10-10-1974.JPG

Giáo viên:

Phan Thị Trang

Thường trú

Xã Phong Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

0944669080

Email:

phanthitrang109@gmail.com

 

 

 

 Nguyễn Thị Tư - 26-3-1974.JPG

Giáo viên:

Nguyễn Thị Tư

Thường trú

Xã Phong Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

0935531250

Email:

nguyenthitu@gmail.com

 

 

 

 Phạm Thị Thúy Lành - 8-5-1981.JPG

Giáo viên:

Phạm Thị Thúy Lành

Thường trú

Xã Liên Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

0965969438

Email:

lanhmnhoamaiqb@gmail.com

 

 

 

 Hoàng Thị Lĩnh - 30-1-1983.jpg

Giáo viên:

Hoàng Thị Lĩnh

Thường trú

TT Kiến Giang - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

0984506849

Email:

hoanglinh1983@gmail.com

 

 

 

 Mai Thị Lũy - 6-2-1975.JPG

Giáo viên:

Mai Thị Lũy

Thường trú

Xã An Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

0946014746

Email:

maithiluy1975@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Thị Hà - 6-6-1982.JPG

Giáo viên:

Nguyễn Thị Hà

Thường trú

Xã Phong Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

01244902380

Email:

nguyenhamn06@gmail.com

 

 


 

 

 

 Nguyễn Thị Tú - 15-10-1983.jpg

Giáo viên:

Nguyễn Thị Tú

Thường trú

TT Kiến Giang - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

0942820973

Email:

nguyenthitu151083@gmail.com

 

 

 

 Lê Thị Quỳnh Trang - 2-11-1986.JPG

Giáo viên:

Lê Thị Quỳnh Trang

Thường trú

TT Kiến Giang - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

0915432332

Email:

lethiquynhtrangqb@gmail.com

 

 

 

 Lê Việt Huyền - 14-10-1989.JPG

Giáo viên:

Lê Việt Huyền

Thường trú

Xã Phong Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

0945214054

Email:

leviethuyen89@gmail.com

 

 

 

 Nguyễn Thị Thủy - 20-3-1985.JPG

Giáo viên:

Nguyễn Thị Thủy

Thường trú

TT Kiến Giang - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

01252429707

Email:

nguyenthithuy@gmail.com

 

 

 

 

Giáo viên:

Nguyễn Thị Thơm

Thường trú

Xã Xuân Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

0942696093

Email:


 

 

 

anh sua.jpg

Nhân viên kế toán:

Nguyễn Thị Thu Hương

Thường trú

Xã Liên Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

0911378586

Email:


 

 

 

 Hoàng Thị Hồng - 19-12-1989.JPG

Giáo viên:

Hoàng Thị Hồng

Thường trú

TT Kiến Giang - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

0919003211

Email:

hoamai.hoanghong@gmail.com

 

 

 

 Trần Thị Diệu Trang - 1-10-1991.jpg

Nhân viên:

Trần Thị Diệu Trang

Thường trú

Xã Xuân Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

01248804252

Email:

dieutrangtrang@gmail.com

 

 

 

 Mai Thị Thanh - 2-10-1975.JPG

Nhân viên:

Mai Thị Thanh

Thường trú

Xã Liên Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

0912555215

Email:

maithanh1975@gmail.com

 

 

 

 

Nhân viên:

Nguyễn Thị Hồng Quyến

Thường trú

TT Kiến Giang - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

01237752136

Email:

nguyenthihongquyen@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 Trần Thị Ngọc yến - 20-2-1987.JPG

Nhân viên:

Trần Thị Ngọc Yến

Thường trú

Xã Tân Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

01202340055

Email:

ngocyen1987@gmail.com

 

 

 

 Nguyễn Thị Minh Hường - 14-5-1988.JPG

Nhân viên:

Nguyễn Thị Minh Hường

Thường trú

TT Kiến Giang - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

01282636271

Email:

nguyenminhhuong@gmail.com

 

 

 

 Nguyễn Thị Thanh Nhàn - 27-11-1983.JPG

Nhân viên:

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Thường trú

Xã Liên Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

0918689374

Email:

thanhnhan2017@gmail.com

Lên đầu trang
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Trần Thị Sông Hồng
Trần Thị Sông Hồng
Hiệu trưởng -  0944659551
Võ Thị Ngân
Võ Thị Ngân
P.Hiệu trưởng-0941373474
Nguyễn Thị Lĩnh
Nguyễn Thị Lĩnh
P.Hiệu trưởng-0947838987
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882923 * Email: mnhoamai@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com