THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 67
Số lượt truy cập: 2308480
QUANG CÁO
Kế hoạch tổ chức Hội thi Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm 12/5/2017 9:05:19 AM

PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN HOA MAI                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

        Số: 105/KH-MNHM             Kiến Giang, ngày 22 tháng 11 năm 2017

        

 

 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI

XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM

NĂM HỌC: 2017- 2018

 

Thực hiện Công văn số 970 ngày 03/10/2017 của PGD&ĐT về việc hướng dẫn Kế hoạch tổ chức hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2017-2018; Trường MN Hoa Mai xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" như sau:

          1. Mục đích

Thông qua hội thi góp phần nâng cao nhận thức và năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên Mầm non trong việc tổ chức xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh việc xây dựng và tổ chức hoạt động cho trẻ học bằng chơi, bằng trải nghiệm; góp phần nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN.

Huy động sự hỗ trợ, tham gia của các tổ chức, đoàn thể, các bậc phụ huynh, đặc biệt phát huy tính tích cực, sáng tạo của các đơn vị trong việc xây dựng môi trường và tổ chức các hoạt động cho trẻ trong trường MN.

Qua hội thi, nhằm phát huy hiệu quả của các phong trào thi đua, kịp thời phát hiện, ghi nhận, biểu dương các lớp thực hiện có hiệu quả việc “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các trường Mầm non”.

Cuộc thi là hình thức tuyên truyền thiết thực, có hiệu quả để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với sự phát triển của cấp học Mầm non.

          2. Yêu cầu

            Đánh giá việc xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục phải bám sát các nội dung, tiêu chí xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm của kế hoạch này.

          Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, khoa học, có tác dụng giáo dục. Khuyến khích các lớp học hỏi, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng môi trường giáo dục trong, ngoài lớp học tiết kiệm, hiệu quả.

3. Nội dung

Xây dựng môi trường vật chất, môi trường xã hội trong và ngoài lớp học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

Thực hành việc khai thác, sử dụng có hiệu quả môi trường giáo dục trong việc tổ chức thực hiện Chương trình GDMN. (có bảng tiêu chí đính kèm)

            4.  Đối tượng tham gia hội thi:

          - Cấp trường: Toàn thể giáo viên, nhân viên trong nhà trường

          * Thời gian:

          - Cấp trường: Tổ chức thi vào tháng 12/2017.

          - Cấp huyện:  Tham gia dự thi cấp huyện tháng 02/2018.

          - Cấp tỉnh: Cấp tỉnh tháng 3/2018 (Nếu được Phòng GD chọn tham gia)

* Hình thức thi:    

Căn cứ vào các tiêu chí về xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, các lớp - tổ tự đánh giá, gửi báo cáo kết quả về BGH nhà trường trước ngày 20/12/2017.

  BGH nhà trường sẽ tiến hành chấm thi tại các  lớp và tổ đăng ký dự thi; tổ chức tổng kết, tuyên dương khen thưởng các lớp - tổ đã đạt giải tại Hội thi cấp trường.

            5. Cách thức đánh giá hội thi

            * Đánh giá từng lớp, từng tổ theo thang điểm 100, trong đó:

          - Xuất sắc: Từ 90 đến 100 điểm.

          - Đạt khá:  Từ 70 đến dưới 90 điểm.

          - Đạt yêu cầu: Từ 50 đến dưới 70 điểm.

          - Chưa đạt yêu cầu: Dưới 50 điểm

6. Chỉ tiêu phấn đấu.

         - Hội thi: “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” cấp trường 80-100% giáo viên đạt cấp trường.

         -  Tham gia hội thi: “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”  cấp huyện phấn đấu đạt giải.  

         -  Tham gia hội thi: “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các đơn vị Mầm non” cấp tỉnh phấn đấu được chọn tham gia vào tháng 3.

7. Tổ chức thực hiện

Các lớp bám sát bộ tiêu chí đánh giá Hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” tiến hành xây dựng, tự kiểm tra, đánh giá các tiêu chuẩn theo quy định.

Trên cơ sở Kế hoạch của nhà trường, các lớp - tổ xây dựng Kế hoạch cụ thể, với điều kiện thực tế  tại lớp - tổ để đạt hiệu quả cao; chuẩn bị tốt các điều kiện tham gia Hội thi cấp tường, cấp huyện.

          Trên đây là Kế hoạch Hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2017-2018 của trường MN Hoa Mai. Nhà trường yêu cầu các tổ và  giáo viên các lớp, nhân viên triển khai thực hiện theo hướng dẫn và chuẩn bị mọi điều kiện để tham gia Hội thi đạt kết quả cao nhất.  

                                                                                                                                 

  HIỆU TRƯỞNG                                       NGƯỜI LÀM KẾ HOẠCH

                                                                    P.HIỆU TRƯỞNG

                 

 

 

         Trần Thị Sông Hồng                                    Võ Thị Ngân

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HỘI THI

“Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở GDMN” năm học 2017-2018

(Kèm theo Kế hoạch số  /GD-MN ngày 22  tháng 11 năm 2017 của trường MN Hoa Mai)

 

 

TT

Nội dung

Điểm chuẩn

Điểm đạt

1.

 Xây dựng môi trường vật chất, môi trường xã hội trong và ngoài lớp học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

 

80

 

1.1

  Xây dựng môi trường vật chất

60

 

1.1.1

 Môi trường vật chất ngoài lớp (bao gồm các hành lang, tiền sảnh, sân vườn).

40

 

a

- Các lớp bố trí hợp lý theo hướng tận dụng các không gian để cho trẻ hoạt động, đảm bảo an toàn cho trẻ.

5

 

b

- Các lớp tạo môi trường, tạo cơ hội, tận dụng hoàn cảnh, tình huống thật cho trẻ hoạt động, có nhiều cơ hội trải nghiệm, phát triển vận động, thể chất cho trẻ phù hợp với điều kiện lớp, văn hóa của địa phương.

10

 

c

- Ngoài sân của từng tổ - lớp có cây xanh, cây bóng mát, bồn hoa, cây cảnh, ...bố trí phù hợp với khuôn viên, diện tích hiện có. Tối thiểu 50% diện tích sân trường được che phủ bởi cây xanh, cây bóng mát, cây ăn quả, giàn hoa, giàn cây leo, cỏ tự nhiên hoặc cỏ nhân tạo.

10

 

d

- Có khoảng sân vui chơi giao thông, khu phát triển vận động, khu vui chơi với cát, nước, sỏi, đất, vườn cổ tích, góc dân gian.

10

 

đ

- Đồ chơi ngoài trời của từng tổ có mái che bằng tôn, lưới, giàn cây, bóng râm cây lớn...sử dụng an toàn, hiệu quả. Hệ thống bảng biểu tranh ảnh, áp phích tuyên truyền....được thiết kế đẹp phù hợp với tâm sinh lý của trẻ, được bố trí, sắp xếp hợp lý đảm bảo tiện dụng, rõ thông tin.

5

 

1.1.2

     Môi trường vật chất trong lớp

20

 

a

- Phòng nhóm, lớp đảm bảo yêu cầu về diện tích sử dụng sắp xếp không gian hợp lý, thẩm mỹ, thân thiện. Các trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ công tác CSGD trẻ đảm bảo an toàn, vệ sinh.

5

 

b

- Các góc hoạt động trong lớp mang tính mở, được bố trí thuận tiện, linh hoạt dễ thay đổi, tạo điều kiện cho trẻ dễ dàng tự lựa chọn và thực hành, trải nghiệm; khuyến khích trẻ hoạt động theo nhiều cách khác nhau.

10

 

c

- Đồ dùng, đồ chơi phong phú về chủng loại, an toàn thẩm mĩ, phù hợp với chủ đề, đáp ứng mục tiêu giáo dục; được sắp xếp hấp dẫn hợp lý, thuận tiện cho trẻ trong sử dụng, vui chơi.

5

 

1.2

        Xây dựng môi trường xã hội

20

 

a

- Các giáo viên trong tổ đoàn kết, được BGH nhà trường, hội phụ huynh ghi nhận và đánh giá cao. Xây dựng mối quan hệ giữa các tổ, giáo viên và phụ huynh; tạo được không khí giao tiếp tích cực, kích thích hứng thú hoạt động của trẻ ở trường.

5

 

b

- Trong năm học, không có đơn thư, khiếu kiện đối với lớp -tổ trong nhà trường.

5

 

c

- Năm học 2016-2017: tổ- lớp đạt tiên tiến trở lên.

5

 

d

- Các lớp có bảng, góc tuyên truyền hướng dẫn phụ huynh trong chăm sóc, giáo dục trẻ, về xây dựng môi trường và phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; tuyên truyền dịch bệnh, tuyên truyền phòng chống đuối nước cho trẻ; thông tin về sự phát triển của trẻ.

5

 

2

        Thực hành việc khai thác, sử dụng có hiệu quả môi trường giáo dục trong việc tổ chức thực hiện Chương trình GDMN

20

 

a

- Khai thác sử dụng có hiệu quả môi trường giáo dục trong việc tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, phù hợp với nội dung và đáp ứng mục tiêu giáo dục.

5

 

b

- Bố trí môi trường phù hợp với hoạt động chủ đạo của từng lứa tuổi, tạo ra các cơ hội cho trẻ hoạt động tích cực, quan tâm đến sự phát triển của từng cá nhân trẻ đảm bảo trẻ "học bằng chơi, chơi mà học".

10

 

c

- Phương pháp hỗ trợ theo hướng mở rộng, khuyến khích trẻ sáng tạo, làm thay đổi và cá thể hóa đối với những trẻ thiếu hụt hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Tạo cơ hội cho trẻ được bộc lộ hết khả năng của riêng mình; giáo viên tổ chức, điều khiển hỗ trợ đúng lúc, khuyến khích tương tác.

5

 

TỔNG CỘNG

100

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Trần Thị Sông Hồng-HT- 0944659551 
Võ Thị Ngân - P.HT - 0941373474 
Nguyễn Thị Lĩnh - P.HT - 0947838987 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITEBẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3883923 * Email: mnhoamai@lethuy.edu.vn