THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 40
Số lượt truy cập: 2821686
QUANG CÁO
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo chuyến tham quan dã ngoại trẻ năm 5 tuổi 5/17/2018 2:40:11 PM

PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN HOA MAI                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

          Số: 34/QĐ-HT                             Kiến Giang, ngày 15 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo chuyến tham quan, dã ngoại cho trẻ 5 tuổi

Năm học 2017-2018

         

          Căn cứ vào chức năng quyền hạn của Hiệu trưởng;

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của trường mầm non Hoa Mai năm học 2017-2018; Kế hoạch hoạt động của ban đại diện Hội cha mẹ học sinh trường mầm non Hoa Mai;

Theo đề  nghị của Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh trường mầm non Hoa Mai.

 

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo chuyến tham quan, dã ngoại cho trẻ 5 tuổi của trường mầm non Hoa Mai năm học 2017-2018 gồm các ông, bà (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Ban ban chỉ đạo căn cứ vào kế hoạch của Nhà trường, của ban đại diện HCMHS, kế hoạch tham quan các di tích lịch sử, di tích văn hóa để tổ chức chuyến tham quan bổ ích và ý nghĩa cho các cháu 5 tuổi và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ về tinh thần lẫn vật chất.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Các các ông (bà) có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

 

          Nơi nhận:                                                                HIỆU TRƯỞNG

    - Như Điều 3(t/h);

    - Lưu VP.                                                           

 

         

  Trần Thị Sông Hồng

                                                    

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Trần Thị Sông Hồng-HT- 0944659551 
Võ Thị Ngân - P.HT - 0941373474 
Nguyễn Thị Lĩnh - P.HT - 0947838987 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITEBẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3883923 * Email: mnhoamai@lethuy.edu.vn