THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 70
Số lượt truy cập: 2717550
QUANG CÁO
Kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019 7/6/2018 3:54:01 PM

PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY TRƯỜNG MN HOA MAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

 

          Số: 66/KHTS-MN                                 Kiến Giang, ngày 26 tháng 6 năm 2018

                                                      

KẾ HOẠCH

  TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG MẦM NON

NĂM HỌC 2018 - 2019

 Căn cứ Điều lệ trường Mầm non được ban hành kèm theo Quyết định số 04/2015/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 của UBND huyện Lệ Thủy về việc Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Lệ Thủy năm học 2018-2019;

Căn cứ Quyết định số 2740/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 của UBND huyện Lệ Thủy Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển quy mô, số lượng trường, lớp, học sinh năm học 2018-2019;

          Căn cứ điều kiện tình hình của địa phương và điều kiện CSVC của nhà trường,

          II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

       - Thực hiện thống nhất công tác tuyển sinh trên địa bàn thị trấn, tạo điều kiện tốt nhất cho những bậc phụ huynh có con từ 24-72 tháng tuổi có đủ điều kiện được đến trường mầm non đồng thời thực hiện tốt mục tiêu PCDG trẻ 5 tuổi, PCXMC.

  - Thực hiện tuyển sinh nghiêm túc, đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ theo đúng quy chế và quy định hướng dẫn của Phòng GD-ĐT và UBND huyện.

III. NỘI DUNG TUYỂN SINH

1. Nguyên tắc chung:

          Căn cứ vào Quyết định số 2686/QĐ/UBND ngày 02 tháng 6 năm 2018 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển quy mô, số lượng, trường lớp, học sinh năm học 2018-2019 của UBND huyện Lệ Thủy;

          Căn cứ vào kế hoạch phát triển và quy mô số lượng đã được UBND huyện phê duyệt và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương của nhà trường.

          - Ưu tiên tuyển trước toàn bộ số trẻ sinh năm  2013, 2014 trong diện phải phổ cập của địa phương trên địa bàn trường đóng.

          - Số trẻ trong diện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi ngoài địa bàn do hoàn cảnh gia đình có nhu cầu xin học trên địa bàn của trường đóng ( Nhưng với điều kiện số trẻ trong lớp đúng theo Điều lệ trường Mầm non).

          - Sau đó tùy thuộc vào kế hoạch phát triển giáo dục, kế hoạch phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi , kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia,  điều kiện cơ sở vật chất như (Phòng học, trang thiết bị...), sự an toàn của trẻ, chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng .... giáo dục ở địa phương, của nhà trường để tuyển sinh số trẻ còn lại trong các năm  2015, 2016.

          - Thực hiện nghiêm túc việc đối chiếu giấy khai sinh, sổ hộ khẩu gia đình với phiếu điều tra hộ gia đình trong hồ sơ phổ cập khi tiếp nhận.

          - Tích cực làm tốt công tác tuyên truyền trên các phượng tiện thông tin đại chúng, ở địa phương, thực hiện công tác tuyển sinh chặt chẽ ngay từ trong hè, không để hiện tượng tăng, giảm cháu tùy tiện, không để xảy ra tình trạng thiếu công bằng trong tuyển sinh ( nhất là trong tuyển sinh trẻ vào nhà trẻ và lớp Mẫu giáo 3 tuổi)

          Không tiếp nhận trẻ nhập hộ khẩu sau mốc thời gian phê duyệt kế hoạch tuyển sinh của UBND huyện ban hành.

      2. Đối trượng tuyển sinh: trẻ từ 24-72 tháng tuổi tức là: trẻ sinh từ năm 2013, 2014, 2015, 2016.

- Đối với trẻ 24-36 tháng: Ưu tiên tuyển trước những trẻ sinh từ ngày 01/01/2016 đến 30/6/2016 của tổ dân phố Xuân Giang, Khóm 2 của tổ dân phố Phong Giang. (Nếu số trẻ sinh từ ngày 01/01/2016 đến 30/6/2016 chưa đủ chỉ tiêu thì tuyển tiếp những trẻ sinh tháng kế tiếp của năm 2016 tại địa bàn quy định đến khi đủ chỉ tiêu giao).

- Đối với trẻ 3 tuổi (sinh 2015): Tuyển sinh số trẻ trong địa bàn tổ dân phố Xuân Giang và số trẻ ở Khóm 2 tổ dân phố Phong Giang sinh năm 2015 (nếu chưa đủ chỉ tiêu giao có thể tuyển những trẻ có cha mẹ đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị có trụ sở đóng tại Tổ dân phố Xuân Giang và Khóm II của Tổ dân phố Phong Giang).

     - Đối với trẻ 4 tuổi (sinh 2014), trẻ 5 tuổi (sinh 2013): Tuyển sinh số trẻ trong địa bàn tổ dân phố Xuân Giang và số trẻ ở Khóm 2 tổ dân phố Phong Giang, trẻ ở tổ dân phố Thượng Giang, Khóm 1 tổ dân phố Phong Giang và những trẻ đã học tại trường năm học 2017-2018.

Ghi chú:

          - Vận động phụ huynh các cháu 3 tuổi chuyển trẻ về học theo địa bàn đăng kí hộ khẩu thường trú.  

- Không nhận thêm bất kì trẻ nào ngoài địa bàn vào học các lớp 4 tuổi, 5 tuổi. 

- Không tiếp nhận trẻ nhập khẩu sau mốc thời gian Kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019 của UBND huyện có hiệu lực.

- Những trẻ mới chuyển đến do mới nhập hộ khẩu tại thị trấn Kiến Giang phải được Phòng GD&ĐT thẩm định và đảm bảo các điều kiện sau đây:

+ Có cha (hoặc mẹ, hoặc cả cha và mẹ) đang công tác tại các cơ quan có trụ sở tại thị trấn Kiến Giang theo khu vực tuyển sinh đã quy định.

+ Cha (hoặc mẹ, hoặc cả cha và mẹ) cùng chuyển hộ khẩu theo trẻ.

+ Cha (hoặc mẹ, hoặc cả cha và mẹ) có chỗ ở hợp pháp tại thị trấn Kiến Giang được UBND thị trấn xác nhận.

- Không chấp nhận những trẻ có 2 hộ khẩu thường trú. Những trẻ có 2 hộ khẩu thường trú đều được trả về nơi thường trú của cha mẹ; Bố mẹ trẻ có 2 hộ khẩu thường trú được xử lí theo quy định của pháp luật.

- Không nhận thêm bất kì trẻ nào chuyển đến nhập học sau khi Phòng GD&ĐT đã chốt danh sách tuyển sinh.

     3. Số lượng: Căn cứ vào điều kiện CSVC của nhà trường và số liệu điều tra trẻ trong toàn địa bàn, số lượng tuyển sinh theo kế hoạch như sau:

+ Mẫu giáo: Tổng số 203 trẻ; trong đó: Trẻ 5 tuổi: 70; 4 tuổi: 60; 3 tuổi : 73.

     + Trẻ nhà trẻ 24-36 tháng: 50

 

4. Hồ sơ tuyển sinh:

- Hồ sơ tuyển sinh của trẻ  được lưu không thời hạn ở trường.

     - Đối với những trẻ đã học tại trường năm học 2017-2018: Hồ sơ gồm: Đơn xin nhập học theo mẫu, trong đơn có ghi rõ cam kết và chấp hành đúng các nội quy, quy chế của nhà trường, đảm bảo an toàn giao thông khi đưa đón trẻ đi học, chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng họ tập và đồ dùng các nhân cho trẻ ; Phiếu xin ý kiến của phụ huynh về các khoản thu trong năm học 2018-2019.

     - Đối với trẻ lần đầu xin nhập học tại trường hồ sơ gồm:

     + Đơn xin nhập học theo mẫu, trong đơn có ghi rõ cam kết và chấp hành đúng các nội quy, quy chế của nhà trường, đảm bảo an toàn giao thông khi đưa đón trẻ đi học, chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng học tập và đồ dùng cá nhân cho trẻ ; Phiếu xin ý kiến của phụ huynh về các khoản thu trong năm học 2018-2019.

     + Bản sao giấy khai sinh (nếu photocopy phải công chứng)

     + Bản photocopy sổ hộ khẩu (khi đến tuyển sinh đưa bản gốc đến để đối chiếu).

     *Lưu ý:

     - Đối với những trẻ có giấy khai sinh bị tẩy xóa hoặc không đúng mẫu quy định thì phải nộp bản sao mới (nếu photocopy thì có công chứng); Đối với những trẻ có thay đổi ngày tháng năm sinh hoặc họ, tên so với sổ hộ khẩu thì cần nộp lại bản sao giấy khai sinh (nếu photo copy thì có công chứng) và bản sao sổ hộ khẩu. Khi đến tuyển sinh đưa bản gốc đến để đối chiếu lại.

      5. Thời gian tuyển sinh:

     + Sáng ngày 05/7/2018 họp thành lập Hội đồng tuyển sinh; triển khai kế hoạch tuyển sinh, phân công nhiệm vụ cho các thành viêm trong hội đồng.

     + Từ ngày 06/7 đến ngày 08/7/2018 giáo viên phụ trách các địa bàn tuyên truyền vận động và thông báo sâu rộng đến từng phụ huynh, liên hệ với lãnh đạo thôn để thông báo trên loa phóng thanh và dán thông báo tại các nhà thôn, nhà văn hóa của thôn.

     + Từ ngày 09/7 đến ngày 10/7 tổ chức tuyển sinh. Buổi sáng bắt đầu từ 7h30- đến 11h; Buổi chiều từ 14h đến 16h30p.

     + Từ ngày 11/7 đến 15/7 hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh.

     + Ngày 11,12/7 tập hợp đối chiếu, rà soát lại trẻ trong và ngoài địa bàn để nắm bắt số lượng trẻ học trái tuyến.

     + Ngày 19/6/2018 Duyệt tuyển sinh tại Phòng GD

     + Địa điểm: Trẻ 5 tuổi tuyển sinh tại VP; 4 tuổi tuyển sinh tại lớp Nhỡ A; 3 tuổi tuyển sinh tại lớp Nhỡ B, Nhà trẻ tuyển sinh tại Nhóm trẻ A,

- Tuyển sinh theo từng độ tuổi, mỗi độ tuổi 03 giáo viên, NV  phụ trách. (có Quyết định và phân công phần hành kèm theo).

V.CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

- Vệ sinh phong quang trường lớp sạch sẽ.

- Chuẩn bị , bàn ghế, Bút cho phụ huynh viết đơn,  nước uống phục vụ công tác tuyển sinh.

- Chuẩn bị đơn tuyển sinh: 260 đơn có đóng dấu treo của trường (VP chuẩn bị).

- Các biểu mẫu liên quan đến công tác tuyển sinh (Văn phòng chuẩn bị)

- Danh sách điều tra có sẵn để đối chiếu (Giáo viên điều tra chuẩn bị)

- Phân công CB, GV, NV phụ trách (có QĐ thành lập HĐ và phân công cụ thể).

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trách nhiệm của hiệu trưởng: Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tham mưu UBND thị trấn phê duyệt kế hoạch tuyển sinh của nhà trường năm học 2018-2019.

- Triển khai kế hoạch đến tận các CB,  giáo viên, nhân viên, chỉ đạo thực hiện kế hoạch.

- Ra Quyết định thành lập đồng tuyển sinh và phân công  nhiệm vụ cho từng CB GV, NV phụ trách các công việc liên quan.

Trách nhiệm của các CB, GV, NV: Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nhiệm vụ hiệu trưởng phân công.

- Tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động kịp thời đến các phụ huynh, nhân dân, các ban ngành biết được kế hoạch, chủ trương tuyển sinh của nhà trường, nghiên cứu kế hoạch tuyển sinh và chuẩn vị tốt các điều kiện tuyển sinh.

- Có trách nhiệm giải thích, tư vấn những vấn đề  phụ huynh chưa rõ, chưa biết khi đến tuyển sinh, kịp thời nắm bắt thông tin chính xác, thu thập đầy đủ các hồ sơ  tuyển sinh theo quy định.

- Trách nhiệm của các tổ chức trong địa phương: UBND thị trấn chỉ đạo nhà trường thực hiện tốt công tác tuyển sinh, lãnh đạo các thôn thông báo kế hoạch tuyển sinh trên loa phóng thanh đến từng hộ dân, các đoàn thể phối hợp tuyên truyền, vận động phụ huynh nắm bắt thông báo kế hoạch tuyển sinh của nhà trường được biết đến đăng kí tuyển sinh cho trẻ đúng độ tuổi đảm bảo số lượng và chất lượng.

 

          Nơi nhận:                                                    HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT(b/c);    

- UBND thị trấn(b/c);                        

- Đăng Website;

- Lưu VP.                                                       Trần Thị Sông Hồng

 

             

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Trần Thị Sông Hồng-HT- 0944659551 
Võ Thị Ngân - P.HT - 0941373474 
Nguyễn Thị Lĩnh - P.HT - 0947838987 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITEBẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3883923 * Email: mnhoamai@lethuy.edu.vn