GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 139
Số lượt truy cập: 3063194
QUẢNG CÁO
THÔNG BÁO CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP CỦA HỌC SINH NĂM HỌC 2018-2019 8/27/2018 10:13:47 AM

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LỆ THỦY     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                 

                                                      Lệ Thủy, ngày 23 tháng 7 năm 2018

 

THÔNG BÁO CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP CỦA HỌC SINH

NĂM HỌC 2018 - 2019

 

1. Trường  Mầm non  Hoa Mai thông báo các khoản đóng góp của học sinh trong đơn vị năm học 2018-2019 (Bao gồm tất cả các khoản mà cha mẹ trẻ phải đóng góp, kể cả những khoản mà nhà trường không thu nhưng có trách nhiệm theo dõi, giám sát) như sau:

 

TT

Khoản thu

Tiền/năm/hs

 

Thời điểm thu

Đơn vị, tổ chức, cá nhân chủ trì thu

Ghi chú

1

Học phí

270.000đ

8/2018

2/2019

Nhà trường

 

Thu 2 đợt

*

Nhà trẻ

270.000đ

 

 

 

**

Mẫu giáo

270.000đ

 

 

 

2

Nước uống

90.000đ

8/2018

2/2019

Nhà trường

 

Thu 2 đợt

3

Dụng cụ học tập

 

8/2018

Nhà trường

 

*

Nhà trẻ

250.000đ

 

 

 

**

Lớp lớn

350.000đ

 

 

 

***

Lớp nhỡ

300.000đ

 

 

 

****

Lớp Bé

300.000đ

 

 

 

4

Xã hội hóa

(phụ huynh tự nguyện)

8/2018

2/2019

Nhà trường vận động

 

Thu 2 đợt

 

5

Tiền hỗ trợ bán trú

270.000đ

8/2018

2/2019

Nhà trường

 

Thu 2 đợt

*

Dịch vụ vệ sinh

90,000đ

 

 

 

**

Bồi dưỡng trực trưa

135.000đ

 

 

 

***

Mua bổ sung dụng cụ bán trú…

45.000đ

 

 

 

6

Tiền ăn bán trú

17.000đ

Thu theo ngày

Nhà trường

Thu theo ngày

*

Tiền ăn của trẻ

13.000đ

Thu theo ngày

Nhà trường

Thu theo ngày

**

Tiền công cô nuôi

4.000đ

Thu theo ngày

Nhà trường

Thu theo ngày

7

Bảo vệ trường

45.000đ

8/2018

2/2019

Nhà trường

Thu 2 đợt

8

Quỹ BĐD CMHS

150.000đ

8/2018

2/2019

BĐ D HCMHS thu và quản lý

Thu 2 đợt

9

Bảo hiểm thân thể

100.000đ

8/2018

Phụ huynh đăng ký với CT bảo hiểm

Thu 1 đợt

10

Đồng phục

85.000đ

8/2018

Nhà trường giới thiệu mẫu, giám sát chất lượng, giá cả.

Phụ huynh tự nguyện đăng ký với nhà cung cấp.

Tổng cộng (kể cả tiền ăn hàng ngày của trẻ)

Mẫu giáo Lớn: 5.213.000đ

MG Bé + Nhỡ: 5. 163.000đ

Nhà trẻ: 5.113.000đ

            * Dự tính tổng số tiền cha mẹ học sinh phải đóng góp trong cả năm học (Chưa tính tiền ăn bán trú hàng ngày của trẻ).

+ Nhà trẻ:  1.560.000đồng/cháu/năm

+ Mẫu giáo lớn: 1. 660. 000đồng/cháu/năm

+ Mẫu giáo nhỡ: 1.610.000 đồng/cháu/năm

+ Mẫu giáo bé: 1.610.000đồng/cháu/năm

* Dự kiến số tiền mà cha mẹ trẻ phải đóng góp đầu năm học (tạm thu):

- Đợt 1: Thu từ ngày 15/8-30/8/2018

+ Nhà trẻ:  1.000.000đ/cháu

+ Mẫu giáo lớn:  1.000. 000đồng/cháu

+ Mẫu giáo nhỡ:  1.000.000đồng/cháu

+ Mẫu giáo bé:  1.000. 000đồng/cháu

- Đợt 2: Thu vào tháng 2/2019.  Thu  số tiền còn lại

 Trên đây là các khoản thu nộp của trường mầm non Hoa Mai năm học 2018-2019.

                                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                                                 (Đã ký)

 

 

                                                                          Trần Thị Sông Hồng           

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Trần Thị Sông Hồng
Trần Thị Sông Hồng
Hiệu trưởng -  0944659551
Võ Thị Ngân
Võ Thị Ngân
P.Hiệu trưởng-0941373474
Nguyễn Thị Lĩnh
Nguyễn Thị Lĩnh
P.Hiệu trưởng-0947838987
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882923 * Email: mnhoamai@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com