THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 109
Số lượt truy cập: 2711744
QUANG CÁO
Công khai cơ sở giáo dục năm học 2018-2019. Biểu mẫu 02 8/29/2018 10:46:34 AM

Công khai chất lượng GDMN thực tế năm học 2018-2019. Biểu mẫu 02

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

     PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2018-2019

 

Đơn vị tính: trẻ em

STT

Nội dung

Tổng số

trẻ em

 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng

tuổi

13-24 tháng

tuổi

25-36 tháng

tuổi

3-4 tuổi

 

4-5

tuổi

5-6

tuổi

 

I

Tổng số trẻ em

26

 

 

50

77

67

74

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

268

 

 

50

77

67

74

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 0

 

 

 

 

 

 

II

Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú

268

 

 

50

77

67

74

III

Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe

268

 

 

50

77

67

74

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

268

 

 

50

77

67

74

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Số trẻ cân nặng bình thường

 243

 

 

 48

71 

61 

63 

2

Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân

 12

 

 

 1

 5

 3

3 

3

Số trẻ có chiều cao bình thường

 265

 

 

50 

76 

66 

73 

4

Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi

 3

 

 

 1

5

Số trẻ thừa cân béo phì

 14

 

 

 1

3

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

268

 

 

50

77

67

74

1

Chương trình giáo dục Nhà trẻ

50

 

 

50

 

 

 

2

Chương trình giáo dục Mẫu giáo

218

 

 

 

77

67

74

 

                                                       Kiến Giang, ngày 28 tháng 09 năm2018

                                                           Thủ trưởng đơn vị

                                                            (Đã ký)

 

                                                                                                    

                                                                                                Trần Thị Sông Hồng  

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Trần Thị Sông Hồng-HT- 0944659551 
Võ Thị Ngân - P.HT - 0941373474 
Nguyễn Thị Lĩnh - P.HT - 0947838987 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITEBẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3883923 * Email: mnhoamai@lethuy.edu.vn