THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 80
Số lượt truy cập: 2457111
QUANG CÁO
Một số biện pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mẫu giáo năm 2013-2014 10/22/2015 9:25:31 AM

1. Phần mở đầu

1.1. Lý do chọn đề tài:

Sinh thời Bác Hồ đã dạy:

          “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây

          Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”

          Lời của Bác đã để lại cho chúng ta, nhất là những người làm công tác Giáo dục-Đào tạo, càng phải suy nghĩ và thấm sâu lời dạy đó.

          Ngày nay, trong công cuộc xây dựng đất nước nói chung và xây dựng chiến lược con người nói riêng. Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Sự quan tâm đó đã từng bước thể chế hóa bằng các văn bản pháp luật.

          Luật giáo dục -2005 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã khẳng định: Giáo dục mầm non có nhà trẻ và mẫu giáo là cấp học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Giáo dục mầm non thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi.

          Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách con người, chuẩn bị cho trẻ em vào học lớp một.

          Chính vì vậy, giáo dục mầm non có một vị trí quan trọng trong sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo con người. Nhiệm vụ vô cùng quan trọng đặt ra cho chúng ta phải có một đội ngũ làm công tác giáo dục có đủ điều kiện để thực hiện mục tiêu cơ bản trên, trong đó đội ngũ giáo viên mầm non có vai trò then chốt, là lực lượng nồng cốt quyết định đến chất lượng chăm sóc-giáo dục trẻ trong trường mầm non.

          Muốn vậy, phải nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác giáo dục mầm non mà đặc biệt là đội ngũ giáo viên. Sinh thời Bác Hồ đã chỉ rõ “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay xấu”. Chỉ thị số 40/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 15/6/2004 về việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Chỉ thị đã nêu rõ: “Phát triển Giáo dục-Đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, là điều kiện phát huy nguồn lực con người. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, trong đó nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng nồng cốt, có vai trò quan trọng”.

          Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác, những quan điểm của Đảng và Nhà nước về Giáo dục-Đào tạo, về công tác cán bộ. Nhiều năm qua nhà trường đã xác định: công tác nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của từng năm học, của một thời gian dài. Mặc dầu hiện nay đã đạt được một số kết quả đáng kể, song chất lượng giáo viên mầm non tại đơn vị vẫn còn những vấn đề bất cập đó là giáo viên được đào tạo chắp vá qua nhiều giai đoạn, giáo viên do lịch sử để lại. Và một điều trong thực tế chúng ta nhận thấy rằng, công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ với nhiều hình thức phong phú như: đào tạo tại chức, đào tạo từ xa. Kiến thức và kỹ năng đạt được của giáo viên còn nhiều hạn chế.

          Từ các cơ sở nêu trên, cho thấy tính cấp bách và tầm quan trọng của vấn đề bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ về công tác chăm sóc-giáo dục trẻ là vô cùng cần thiết. Là một cán bộ quản lý phụ trách chuyên môn, bản thân tôi không khỏi băn khoăn trăn trở, thể hiện những việc làm của mình và tôi đã mạnh dạn chọn đề tài “Một số biện pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mẫu giáo” làm sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013-2014.

          Điểm mới của sáng kiến kinh nghiệm: Trên thực tế có rất nhiều đồng nghiệp đã viết về đề tài này, Tuy nhiên mỗi đề tài đề cập đến những khía cạnh khác nhau của việc bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ phù hợp với tình hình thức tế ở từng đơn vị. Đối với sáng kiến kinh nghiệm của mình, Tôi đã đề cập một số biện pháp phù hợp với tình hình của đơn vị tác động đến giáo viên mẫu giáo nhằm nâng cao trình độ tay nghề cho họ như: Giáo dục tư tưởng đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện kế hoạch chương trình; nâng cao chất lượng bài soạn; đổi mới phương pháp giảng dạy; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá; chỉ đạo chất lượng mũi nhọn; phối hợp các lực lượng ngoài nhà trường để bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho giáo viên.

 

          1.2. Phạm vi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm:

Tại trường mầm non nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên dạy các lớp mẫu giáo.

Nội dung đề tài viết trên tinh thn tp hp nhng kinh nghim đúc kết được của bn thân, ch yếu là nhng gii pháp trong công tác quản lý, chỉ đạo tác động đến đội ngũ giáo viên mẫu giáo nhằm nâng cao trình độ tay nghề cho từng giáo viên để nâng cao chất lượng các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ ti trường mầm non nơi Tôi đang công tác.

 


2. Phần nội dung

            2.1. Thực trạng của nội dung cần nghiên cứu:

          Quá trình thực hiện đề tài tại đơn vị, tôi nhận thấy có được những thuận lợi và gặp phải một số khó khăn sau:

          a. Thuận lợi:

          Cơ bản đội ngũ có ý thức trách nhiệm cao trong công việc, nhiệt tình tâm huyết với nghề. 100% giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn.

          Đa số giáo viên được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

          Nhà trường luôn chăm lo điều kiện làm việc cũng như đời sống tinh thần cho đội ngũ: tăng trưởng cơ sở vật chất hàng năm, bổ sung thay thế các trang thiết bị đồ dùng dạy học; tạo điều kiện cho giáo viên theo học các lớp đào tạo trên chuẩn (hiện có 6 giáo viên đang học đại học SP mầm non); nhân các ngày lễ tết nhà trường đều có quà động viên chị em, thỉnh thoảng tổ chức cho đội ngũ đi tham quan học tập…dã ngoại tạo tinh thần thoải mái, vui vẻ sau những ngày làm việc vất vả.

Nhà trường luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao về chuyên môn của Phòng Giáo dục-Đào tạo. Các đồng chí trong ban Giám hiệu nhà trường tận tụy với công việc, tâm huyết với nghề, năng động, sáng tạo trong công tác quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng.

Đa số phụ huynh quan tâm, chăm lo việc học tập của các cháu, tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường.

          b. Khó khăn:

          Phần lớn giáo viên được đào tạo qua các lớp tại chức, từ xa, vừa học vừa làm. Một số giáo viên mới vào nghề thiếu kinh nghiệm, giáo viên lớn tuổi khả năng tiếp cận chương trình, ứng dụng công nghệ thông tin, tính linh hoạt sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non còn nhiều hạn chế. Một số giáo viên chưa có ý thức vươn lên trong nghề nghiệp. Năng lực sư phạm và trình độ tay nghề chưa tương xứng với bằng cấp đào tạo.

Số lượng lớp mẫu giáo và giáo viên khá đông (6 lớp với 14 giáo viên dạy mẫu giáo).

Cơ sở vật chất của đơn vị còn gặp nhiều khó khăn: Khuôn viên và hệ thống sân chơi còn chật hẹp.

Kết quả năng lực sư phạm của năm học trước: Tốt 10 đ/c, khá 14 đ/c, đạt yêu cầu 5 đ/c.

Kết quả khảo sát chất lượng đội ngũ đầu năm:

Tốt 10/29 đ/c, tỷ lệ 34,48%

Khá 14/29 đ/c, tỷ lệ 48,27%

ĐYC 5/29 đ/c, tỷ lệ 17,24%

Chất lượng bài soạn còn nhiều hạn chế.

Trước thực trạng chất lượng đội ngũ, đối chiếu với yêu cầu nhiệm vụ của cấp học trong giai đoạn hiện nay. Là một cán bộ quản lý phụ trách chuyên môn tôi xác định trách nhiệm của mình trong việc xây dựng, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ và cũng chính là động lực để giúp tôi suy nghĩ, trăn trở, nghiên cứu, tìm tòi thử nghiệm các biện pháp, giải pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ tay nghề, năng lực sư phạm cho giáo viên góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc-giáo dục trẻ xứng đáng là địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh trong và ngoài địa bàn.

 

          2.2. Các biện pháp thực hiện:

            2.2.1. Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên:

            Trong thời kỳ mở cửa hội nhập, mặt trái kinh tế thị trường với những tác động tiêu cực của nó đã ảnh hướng, chi phối tới tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có giáo dục và đào tạo. Một bộ phận cán bộ giáo viên có biểu hiện suy thoái về đạo đức. Dư luận lên án, xã hội bất bình trước thực trạng trẻ em ở các nhà nhóm trẻ tư thục bị đánh đập xâm hại thân thể, sức khỏe, tinh thần…đâu đó ta vẫn còn bắt gặp hành vi phân biệt đối xử, thiếu tôn trọng của giáo viên đối với học sinh. Tất cả điều đó đã làm phương hại đến danh dự, uy tín làm mờ đi những giá trị đạo đức của người giáo viên vốn được xã hội tôn vinh, kính trọng. Chính vì vậy giáo dục tư tưởng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên nói chung, giáo viên mầm non nói riêng là việc làm rất cần thiết.

          Năm học 2013-2014 Ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước và ngành phát động. Nội dung bao trùm và xuyên suốt nhất vẫn là vấn đề đạo đức, lương tâm nghề nghiệp của người giáo viên. Nó vừa là mục tiêu, nội dung, kết quả của quá trình tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu của mỗi một nhà giáo. Nội dung này được ban giám hiệu quán triệt ngay từ đầu năm học thông qua các hình thức: Tổ chức cho đội ngũ học tập kế hoạch nhiệm vụ năm học của các cấp; phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật liên quan đến cấp học như: Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, chuẩn Hiệu trưởng, P.Hiệu trưởng; Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo; Điều lệ trường mầm non đặc biệt là các chương, điều, mục liên quan đến nghĩa vụ trách nhiệm, những điều giáo viên không được làm. Qua đó giúp giáo viên xác định đúng nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn để đối chiếu, rà soát, điều chỉnh hành vi ứng xử của bản thân phù hợp với chuẩn mực đạo đức, tiêu chuẩn của người giáo viên.

Tổ chức cho đội ngũ giáo viên học tập, đăng ký những việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ tình cảm và nhận thức mới về Bác, từ yêu cầu đòi hỏi của công tác chăm sóc-giáo dục trẻ, mỗi một cán bộ giáo viên, nhân viên tự lựa chọn những việc làm cụ thể thiết thực như: học tập và làm theo đức tính cần cù, tiết kiệm, nói đi đôi với làm, có tấm lòng bao dung, vị tha. Chăm sóc và yêu thương các cháu như con em của mình. Thực hiện có hiệu quả lời dạy của Bác “Làm mẫu giáo tức là thay mẹ dạy trẻ. Muốn làm được thế thì trước hết phải yêu trẻ. Các cháu nhỏ hay quấy, phải bền bỉ chịu khó mới nuôi dạy được các cháu. Dạy trẻ cũng như trồng cây non. Trồng cây non được tốt thì sau này cây lên tốt. Dạy trẻ nhỏ tốt thì sau này các cháu thành người tốt”.

          Để nâng cao công tác giáo dục tư tưởng đạo đức nghề nghiệp cho giáo viên. Chúng tôi đã tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc từng giáo viên trong thực hiện phần hành công tác, nắm bắt tình hình, đánh giá đúng thực chất năng lực đội ngũ. Nêu gương tốt điển hình, nghiêm khắc kiên quyết với các hiện tượng vi phạm cam kết, nội quy của nhà trường. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, phát hiện và xử lý các biểu hiện vi phạm một cách hợp tình hợp lý, ngăn ngừa kịp thời, đảm bảo đoàn kết nội bộ trong nhà trường.

          Để làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ, hơn ai hết bản thân người cán bộ quản lý phải thật sự gương mẫu trong công việc cũng như trong lối sống, phẩm chất đạo đức. Trong công việc phải thật sự nghiêm túc, trong cuộc sống phải biết thông cảm, chia sẻ, yêu thương. Xứng đáng là tấm gương sáng cho đội ngũ noi theo.

 

          2.2.2. Chỉ đạo giáo viên xây dựng và thực hiện kế hoạch chương trình

          Ngay từ hè 2013, bản thân tôi đã chủ động xây dựng Kế hoạch chỉ đạo chương trình giáo dục khối mẫu giáo (MG Bé, nhỡ, lớn). Dựa vào đặc điểm, nội dung và kết quả mong đợi của từng độ tuổi để xây dựng kế hoạch đầy đủ 5 lĩnh vực phù hợp với yêu cầu đề ra. Ngoài việc xây dựng các nội dung theo quy định, khác với những năm trước chúng tôi đã mạnh dạn đưa những nội dung mới vào hoạt động học. Ví dụ: Độ tuổi MG lớn, ở lĩnh vực phát triển Nhận thức- Làm quen một số khái niệm sơ đẳng về toán. Chúng tôi đã đưa các nội dung: Nói giờ trên đồng hồ; nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai; gọi tên các ngày trong tuần….; ở lĩnh vực phát triển Thẩm mỹ- Âm nhạc. Chúng tôi đã đưa các nội dung: Nghe nhạc không lời, nhạc cổ điển, làm quen các nhạc cụ, đặt lời mới theo giai điệu bài hát quen thuộc, sáng tạo ra các vận động minh họa theo các bản nhạc, bài hát yêu thích….Đối với hoạt động tạo hình, ngoài các hoạt động dạy kỹ năng mới, chúng tôi đã xây dựng một số hoạt động mang tính chất phối hợp các kỹ năng và sử dụng phong phú các nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm phù hợp với từng chủ đề…Với độ tuổi mẫu giáo bé và nhỡ cũng vậy…

          Đầu năm học, sau khi có Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và công văn của Phòng Giáo dục-Đào tạo về Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014, chúng tôi đã dự kiến thời gian thực hiện chương trình theo các chủ đề trong năm. Khi đã hoàn thành Kế hoạch chỉ đạo chương trình giáo dục khối mẫu giáo và dự kiến thời gian thực hiện, chúng tôi đã chuyển cho tất cả giáo viên. Trong đợt bồi dưỡng chuyên môn đầu năm học bản thân tôi đã hướng dẫn và tổ chức cho giáo viên thảo luận về kế hoạch chung của nhà trường (có thể điều chuyển một số nội dung, đề tài cho phù hợp với chủ đề…). Gia hạn thời gian để giáo viên cụ thể hóa kế hoạch của nhà trường phù hợp với tình hình thực tế của lớp, lựa chọn đề tài, bài thơ, câu chuyện, bài hát, bản nhạc…đưa vào kế hoạch.

          Kế hoạch thực hiện chương trình của các lớp được Ban giám hiệu nhà trường kiểm tra, phê duyệt. Trong quá trình thực hiện một số đề tài, nội dung có thể chưa thật hợp lý, phải báo cáo với đ/c phụ trách chuyên môn để có sự điều chỉnh phù hợp và phải ghi chép lại để năm sau điều chỉnh, bổ sung. Còn về cơ bản phải thực hiện nghiêm túc chương trình.

 

          2.2.3 Bồi dưỡng và chỉ đạo giáo viên thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy

Đổi mới phương pháp nhằm tích cực hóa các hoạt động dạy học, khuyến khích giáo viên chủ động chuẩn bị đầy đủ đồ dùng dạy học-đồ chơi cho cô và trẻ, xây dựng kế hoạch lấy trẻ làm trung tâm. Bởi vì: Con người chỉ thích nghe những cái mà bản thân chưa biết, khám phá những điều chưa hiểu, trẻ em cũng thế, chỉ tích cực khám phá, tìm tòi, thích học cái chưa có. Vì vậy, muốn trẻ học tập tích cực, giáo viên không dạy trẻ cái mà trẻ đã biết mà phải dạy cái trẻ cần, điều mà trẻ thích. Nói một cách khác xây dựng kế hoạch phải hướng vào trẻ, lấy trẻ làm trung tâm của quá trình giáo dục. Trong quá trình giáo dục, trẻ em vừa là đối tượng vừa là chủ thể của hoạt động. Do đó, hoạt động giáo dục có hiệu quả nhất khi trẻ được tham gia trải nghiệm, giao tiếp, chia sẻ với bạn. Giáo viên chỉ là người tạo cơ hội, hướng dẫn, gợi mở giúp trẻ chiếm lĩnh kiến thức.

Nhà trường đã bồi dưỡng một số vấn đề liên quan đến đổi mới phương pháp giảng dạy để tổ chức 1 hoạt động học theo hướng đổi mới phương pháp như sau:

          - Xác định mục tiêu của bài (mục tiêu phải căn cứ vào khả năng, nhu cầu học tập, sở thích của trẻ trong lớp, nghĩa là trẻ sẽ đạt được gì? làm được gì? hoặc sẽ trở nên như thế nào sau quá trình học).

- Liệt kê để chuẩn bị đầy đủ những đồ dùng dạy học của cô, đồ dùng của trẻ và một số vấn đề khác… phù hợp với yêu cầu bài dạy.

- Thiết kế các hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu đề ra. Để xây dựng được hoạt động phù hợp, cũng cần quan tâm đến cấu trúc của bài học và mục đích riêng của từng phần bài học. Mỗi một phần của bài học nhằm đạt được một mục đích nhất định theo bảng dưới dây:

 

Các phần bài học

Mục đích

 

Giới thiệu bài

- Củng cố những kiến thức, kỹ năng đã học, dẫn dắt trẻ vào nội dung của bài.

- Cung cấp cho trẻ những kỹ năng cần thiết đủ để hỗ trợ cho trẻ học trong phần phát triển bài.

Phát triển bài

- Tạo cơ hội cho trẻ tiến hành các hoạt động để lĩnh hội phát triển kiến thức, kỹ năng và thái độ.

Kết thúc

- Củng cố hệ thống lại những nội dung trẻ thu nhận được trong quá trình học.

 

Căn cứ vào mục tiêu bài học, mục đích của từng phần trong bài học, dựa vào nội dung cơ bản để thiết kế hoạt động học tập.

 

Các phần bài

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của trẻ

 

 

 

 

Giới thiệu bài

- Kích thích tư duy của trẻ bằng cách đưa ra tranh, ảnh, tình huống, câu chuyện.

- Đặt câu hỏi (câu hỏi mở), nêu vấn đề…

- Đưa ra mục đích học

- Giải thích nội dung chính để trẻ tự khám phá, tìm tòi.

- Tổ chức hoạt động học theo nhóm, cá nhân.

- Quan sát, lắng nghe, tham gia các hoạt động giáo viên tổ chức.

- Tìm tòi khám phá theo hình thức cá nhân, nhóm.

 

 

 

 

 

 

Phát triển bài

- Yêu cầu trẻ thực hiện các hoạt động nhằm đạt mục tiêu bài học.

- Hỗ trợ trẻ bằng cách hướng dẫn, đặt câu hỏi gợi ý, giải đáp thắc mắc, sử dụng đồ dùng dạy học.

- Làm việc cụ thể với một nhóm, hoặc đối tượng cần được quan tâm hơn.

- Khuyến khích trẻ tìm cách làm tốt hơn.

- Quan sát động viên, giúp đỡ trẻ kịp thời.

Xác định được nhiệm vụ cần làm:

- Tích cực tham gia các hoạt động, sử dụng đồ dùng, tranh ảnh…

- Tự hoặc làm việc theo nhóm, lắng nghe ý kiến của bạn, chia sẻ, trao đổi với bạn.

- Kiểm tra công việc sửa lỗi, tìm cách làm tốt hơn

 

 

Kết thúc

- Khuyến khích trẻ trình bày kết quả

- Bổ sung nhấn mạnh những vấn đề chính

- Khen ngợi, động viên những trẻ, nhóm tích cực.

- Trình bày kết quả công việc

 

Đổi mới phương pháp giảng dạy còn thể hiện ở việc ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức các hoạt động học. Về vấn đề này tôi đã tích cực tham mưu với nhà trường để tổ chức các buổi hướng dẫn cho giáo viên về cách thiết kế giáo án điện tử, trình chiếu PowerPoint. Huy động các nguồn lực để giúp giáo viên thực hiện tốt nội dung này: mời chuyên gia tin học, nhờ phụ huynh có khả năng hướng dẫn, tham khảo các tài liệu trên mạng Internet, mua các phần mềm…, giáo viên chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau. Nhờ vậy, trong năm học nhà trường đã có 1/3 giáo viên thực hiện khá tốt nội dung này, xu hướng sẽ tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới.

          Để áp dụng kiến thức được bồi dưỡng về đổi mới phương pháp dạy học, hàng tháng chúng tôi đã đầu tư xây dựng các tiết dạy mẫu theo từng lĩnh vực hoạt động. Tổ chức cho giáo viên dự giờ, học tập, trao đổi, góp ý, rút kinh nghiệm và nhân rộng trong toàn trường. Từ đó, mỗi một giáo viên đều có ý thức thi đua nhau trong việc tổ chức các hoạt động chăm sóc-giáo dục trẻ: lựa chọn nội dung hay, hình thức mới lạ, huy động tối đa sự tham gia của trẻ, quan tâm đến đối tượng trẻ yếu, nhút nhát…làm cho không khí giảng dạy sôi nổi hắn lên.

         

          2.2.4. Duy trì việc duyệt giáo án theo chủ đề cho giáo viên.

Bản thân tôi đã nghiêm túc thực hiện công tác duyệt giáo án hàng tháng để kịp thời điều chỉnh những sai sót cho giáo viên. Sau đây là ví dụ minh họa về việc duyệt giáo án một chủ đề trong năm học. Chủ đề “Tết-mùa xuân và thế giới thực vật”. Chúng tôi đã kiểm tra kỷ giáo án của từng giáo viên. Sau giáo án từng tuần chúng tôi có đánh giá nhận xét, chỉ ra được cho giáo viên thấy những ưu điểm cũng như những tồn tại hạn chế cần khắc phục. Cuối giáo án xếp loại từng giáo viên. Sau đợt duyệt giáo án của cả khối mẫu giáo, chúng tôi có đánh giá chung gửi cho tất cả giáo viên để cùng rút kinh nghiệm và cập nhật vào sổ tự bồi dưỡng chuyên môn.

* Ví dụ về cách đánh giá::

+ Những ưu điểm:

          - Hầu hết giáo viên soạn bài đầy đủ, xác định được mục tiêu chủ đề phù hợp với kế hoạch hoạt động học, bao quát trên 5 lĩnh vực giáo dục của trẻ mẫu giáo. Bài soạn cơ bản đúng nội dung, phương pháp đảm bảo yêu cầu giáo dục phù hợp với chủ đề và độ tuổi. Đa số các lớp thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cuối chủ đề.

          - Một số lớp chất lượng bài soạn khá tốt.

          + Những tồn tại- hạn chế.

          - Bài soạn sai lỗi chính tả nhiều, chưa được chỉnh sửa cẩn thận (nội dung bài soạn không phù hợp với đề tài cần dạy). Một số lớp chất lượng bài soạn còn hạn chế (một số hoạt động soạn sơ sài, chỉ nêu lý thuyết chưa đi sâu vào nội dung bài dạy).

- Một số giáo viên việc xác định mục tiêu chủ đề ở một số lĩnh vực chưa thật rõ ràng (chủ yếu là lĩnh vực phát triển Thẩm Mỹ).

          - Một số giáo viên soạn bài chưa có sự thống nhất đề tài giữa kế hoạch hoạt động học, kế hoạch tuần và kế hoạch ngày. Một số vận động cơ bản như: ném xa bằng 1 tay, 2 tay, ném trúng đích thẳng đứng và nằm ngang...chưa đúng kỹ thuật động tác. Hầu hết các tiết thơ- chuyện giáo viên chưa chú ý để xác định thể loại trẻ đã biết hay chưa biết để có phương pháp dạy phù hợp.

          - Các hoạt động khám phá khoa học, tạo hình nội dung kiến thức chưa phù hợp với độ tuổi (kiến thức cao so với tuổi MG bé, kiến thức đơn giản so với tuổi MG lớn). Hoạt động tạo hình xác định đề tài cần dạy chưa phù hợp (nhất là các tiết đề tài).

          + Hướng khắc phục.

            - Về lỗi chính tả và đặt tên đề tài:

 

Chưa đúng

Đúng

Ghi chú

- Kỷ năng

- Kỹ năng

 

- Sữa sai

- Sửa sai

 

- Phát triễn

- Phát triển

 

- MTXQ

- KPKH hay KPXH

 

- Kỷ thuật

- Kỹ thuật

 

- Chủ điểm

- Chủ đề

 

- Giãi thích

- Giải thích

 

- In bằng con in “In hoa đào, hoa mai” ĐT

- In các loại hoa (ĐT)

 

- Vẽ quả cam- chùm nho (ĐT)

- Vẽ các loại quả (ĐT)

 

- In củ cà rốt- củ su hào (ĐT)

- In các loại củ (ĐT)

 

- Nặn chậu cây (ĐT)

- Nặn chậu cây (M)

 

          - Đối với lĩnh vực phát triển ngôn ngữ ở hoạt động thơ và chuyện cần xác định rõ: câu chuyện, bài thơ trẻ đã biết hay chưa biết để có phương pháp dạy phù hợp. Giữa 2 lần cô đọc thơ, kể chuyện, dạy hát, nghe hát cần nêu nội dung bài thơ hoặc câu chuyện, bài hát (bởi vì mục tiêu đưa ra trẻ hiểu nội dung bài thơ, câu chuyện, bài hát...).

          + Đối với bài thơ, câu chuyện trẻ chưa biết: Trước khi đàm thoại cần trích dẫn nội dung bài thơ, câu chuyện (Cách trích dẫn: nêu khái quát nội dung đoạn thơ, câu chuyện cần trích dẫn trước khi đọc đoạn thơ và kể đoạn chuyện); có thể trích dẫn hết bài thơ, câu chuyện rồi đàm thoại hoặc trích dẫn đoạn nào thì đàm thoại đoạn đó).

          + Đối với bài thơ, câu chuyện trẻ đã biết thì không cần trích dẫn, đi vào đàm thoại luôn. Nhưng đối với thể loại này yêu cầu về kiến thức và kỹ năng cao hơn (phần cuối hoạt động nên dạy trẻ tập kể lại chuyện, đóng kịch, đọc thuộc bài thơ, đọc diễn cảm, đúng nhịp điệu và thể hiện tình cảm khi đọc....).

          - Đối với các tiết thể dục: Trước khi soạn bài giáo viên nên xem lại kỹ thuật vận động cơ bản cần dạy ở sách hướng dẫn thực hiện chương trình của các độ tuổi.

          - Đối với hoạt động khám phá khoa học về các loại cây, quả, con vật. Ở độ tuổi MG bé giáo viên nên cho trẻ khám phá kỷ 01 đối tượng, MG nhỡ 2 đối tượng, MG lớn 2-3 đối tượng (cần cho trẻ biết về mối quan hệ giữa các loại cây, con vật với môi trường sống)...

          - Đối với hoạt động làm quen với Toán sơ đẳng: Trước khi soạn bài giáo viên nên xem lại kiến thức ở sách hướng dẫn thực hiện chương trình của các độ tuổi (quy trình và cách dạy trẻ đo dung tích, tách, gộp, định hướng trong không gian, tập hợp số lượng....).

          - Đối với hoạt động tạo hình: Các tiết dạy theo đề tài ở phần xem tranh gợi ý, giáo viên cần ghi rõ tranh 1, tranh 2.... mang nội dung gì?....Tùy theo yêu cầu kiến thức-kỹ năng ở từng độ tuổi về hoạt động tạo hình để lựa chọn tiết dạy theo đề tài hay mẫu cho phù hợp (Tiết đề tài là nội dung - kỹ năng phong phú, tiết mẫu là dạy kỹ năng mới cho trẻ)

          Tóm lại: Để xây dựng bài soạn đúng nội dung, phương pháp đảm bảo yêu cầu giáo dục phù hợp với chủ đề và độ tuổi, giáo viên cần nắm vững nội dung, kiến thức và kết quả mong đợi từng độ tuổi ở sách Chương trình giáo dục mầm non.

2.2.5. Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá:

Công tác kiểm tra, đánh giá là một hoạt động không thể thiếu trong chu trình quản lý giáo dục. Bác Hồ đã nói “Giao công việc mà không kiểm tra, đến lúc thất bại mới chú ý đến. Thế là không biết yêu dấu cán bộ”. Hàng năm, chúng tôi đã tích cực tham mưu cho đồng chí Hiệu trưởng trong việc xây dựng Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học, vừa đảm bảo quy định của ngành, vừa phù hợp với tình hình chất lượng đội ngũ. Đảm bảo số lượng giáo viên được kiểm tra toàn diện 60-70%, mỗi giáo viên được kiểm tra chuyên đề 2 lần/năm học (chuyên đề được mở rộng với nhiều nội dung khác nhau như: Tổ chức hoạt động theo lĩnh vực giáo dục, tổ chức các hoạt động; hồ sơ chuyên môn, hồ sơ trẻ, xây dựng môi trường học tập….). Để đánh giá khách quan và thực chất năng lực đội ngũ, hàng tháng ngoài việc thực hiện kiểm tra theo kế hoạch, chúng tôi đã kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên như: Kiểm tra việc thực hiện chương trình, chế độ sinh hoạt, hồ sơ chuyên môn, giáo án, hồ sơ trẻ (thực hiện đánh giá trẻ 5 tuổi theo chuẩn, trẻ 3-4 tuổi, sản phẩm học tập của các cháu), công tác chuẩn bị đồ dùng dạy học trước khi tổ chức các hoạt động…

Dù là hình thức kiểm tra nào, chúng tôi đều tổ chức trao đổi, góp ý trực tiếp. Giúp giáo viên tự nhận xét kết quả công việc, nhận thấy được những ưu điểm cần phát huy, những tồn tại-hạn chế cần khắc phục. Cuối tháng chúng tôi có đánh giá nhận xét chung về công tác kiểm tra giúp giáo viên chia sẻ những kinh nghiêm, cách làm hay của đồng nghiệp, cũng như rút kinh nghiệm những tồn tại hạn chế cho bản thân.

Ví dụ về đánh giá nội dung kiểm tra “Xây dựng môi trường học tập” của một điểm trường.

+ Ưu điểm: Cơ bản các lớp đã chú ý trang trí, xây dựng môi trường phù hợp với chủ đề và độ tuổi. Một số lớp đã làm được một số bảng biểu như: Nội dung tuyên truyền các bậc cha mẹ; kế hoạch hoạt động của lớp; thông báo kết quả chăm sóc-giáo dục trẻ. Một số lớp đã tận dụng sản phẩm của trẻ để trưng bày ở góc nghệ thuật

+ Tuy nhiên: Các lớp chủ yếu trang trí bằng các loại hoa, cây, con vật mua sẳn, hình ảnh chưa được sắc nét, chưa có nội dung giáo dục. Một số lớp trang trí môi trường chưa làm nổi bật chủ đề đang học, chưa biết tận dụng sản phẩm của trẻ để trang trí môi trường học tập. Vệ sinh phòng nhóm một số lớp chưa sạch sẽ.

+ Biện pháp khắc phục:

- Giáo viên cần tuyên truyền phụ huynh để xin lịch cũ, họa báo, lựa chọn hình ảnh để trang trí phù hợp.

- Mảng tường ngoài lớp học cần trang trí theo chủ đề hoặc theo các lĩnh vực hoạt động có tính chất lâu dài. Trong lớp trang trí các nội dung theo chủ đề (bỏ bớt hoa dán tường…).

- Tận dụng sản phẩm học tập của trẻ để trưng bày, trang trí lớp học.

- Cả ba độ tuổi mẫu giáo cần có bảng tuyên truyền các bậc cha mẹ về kiến thức nuôi dạy trẻ theo khoa học; mục tiêu cần đạt của độ tuổi (đối với mẫu giáo lớn có thêm tuyên truyền bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi…)

- Mỗi lớp có một mảng tường không gian khác nhau, giáo viên cần lựa chọn nội dung và hình thức trang trí phù hợp.

- Làm tốt công tác tự lao động, vệ sinh phòng nhóm sạch sẽ.

Chúng tôi đã phát huy hiệu quả, có nhiều biện pháp thúc đẩy, tư vấn cho giáo viên trước và sau các đợt dự giờ, kiểm tra đánh giá. Động viên khích lệ chị em cùng phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp, đã tạo được không khí thi đua sôi nổi trong nhà trường. Trình độ tay nghề của đội ngũ được nâng lên rõ rệt. Nền nếp lớp học được duy trì ổn định, chất lượng chăm sóc-giáo dục trẻ được chuyển biến đáng kể càng tăng thêm niềm tin yêu của phụ huynh đối với nhà trường.

 

2.2.6. Đầu tư chỉ đạo chất lượng mũi nhọn

Chúng tôi xác định rằng: Hội thi là đỉnh cao của phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Thông qua chất lượng hội thi để đánh giá năng lực sư phạm cũng như trình độ tay nghề của giáo viên. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm sau khi tiếp thu hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Bộ, Sở và Phòng Giáo dục-Đào tạo. Bản thân tôi đã trực tiếp tham mưu cho đồng chí Hiệu trưởng trong việc tổ chức các hội thi. Kế hoạch được tập trung vào hội thi lớn đó là: Hội thi Bé khéo tay cấp trường. Tham gia hội thi Bé khéo tay cấp Huyện, cấp Tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch và các công văn hướng dẫn của Sở và Phòng Giáo dục - Đào tạo về việc tổ chức và tham gia Hội thi “Bé khéo tay” các cấp, nhà trường đã triển khai và thực hiện nghiêm túc các nội dung theo yêu cầu. Nội dung Hội thi đã được đưa vào nhiệm vụ năm học của nhà trường, chính vì vậy tất cả giáo viên mẫu giáo ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ, các cô đã tận dụng mọi thời gian trong ngày để luyện tập cho các cháu có năng khiếu và rèn cho các cháu còn hạn chế về hoạt động tạo hình, chuẩn bị tham dự Hội thi cấp trường, cấp Huyện và cấp Tỉnh.

Chỉ đạo giáo viên huy động sự tham gia của các bậc phụ huynh trong việc luyện tập kỹ năng tạo hình cho trẻ, tìm kiếm sưu tầm các nguyên vật liệu để phục vụ hội thi.

Ban giám hiệu nhà trường thu thập ý tưởng, có sự hướng dẫn, tư vấn thúc đẩy cho giáo viên và các cháu trong việc thực hiện từng đề tài theo độ tuổi.

Huy động sức mạnh của cán bộ, giáo viên nhân viên nhà trường trong việc bổ sung ý tưởng, tìm kiếm sưu tầm các nguyên vật liệu để phục vụ tốt hội thi.

 

2.2.7. Phối hợp các lực lượng ngoài nhà trường để bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho giáo viên.

Tham mưu với nhà trường có kế hoạch và tạo điều kiện cho giáo viên tham quan học tập các trường bạn về việc xây dựng môi trường học tập, bố trí sắp xếp nhóm, lớp. Tham khảo kế hoạch chương trình, giáo án, công tác làm đồ dùng-đồ chơi…để giáo viên học hỏi, bổ sung kiến thức và rút kinh nghiệm cho bản thân.

Bố trí, phân công giáo viên tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt chuyên môn liên trường của cụm tổ chức. Chỉ đạo, hướng dẫn giáo viên có năng lực tốt dạy lại những hoạt động hay để chị em cùng dự và học hỏi.

Cùng với nhà trường làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo các cấp, các ban ngành đoàn thể địa phương, ngành giáo dục để có sự hỗ trợ trang thiết bị dạy học, đồ dùng - đồ chơi phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đội ngũ nhân các ngày lễ của ngành, của phụ nữ…

          Chỉ đạo giáo viên thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp với phụ huynh để tuyên truyền kiến thức nuôi dạy con theo khoa học. Phản hồi hai chiều trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ. Huy động phụ huynh sưu tầm, tìm kiếm các nguyên vật liệu tái sử dụng đồ dùng gia đình để giáo viên làm đồ dùng dạy học, đồ chơi cho các cháu. Có sự tham gia và ủng hộ vật chất cũng như tinh thân đối với các hoạt động của lớp, của trường.

         


3- Phần kết luận:

3.1. Ý nghĩa của đề tài:

Bằng tác động của những biện pháp trên, chất lượng giáo viên mẫu giáo của nhà trường được nâng lên rõ rệt:

          Về tư tưởng đạo đức nghề nghiệp: Cơ bản giáo viên thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định của ngành và nhà trường đề ra. Đảm bảo số lượng chất lượng ngày, giờ công lao động. Chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Yêu nghề, mến trẻ, tận tụy với công việc, thái độ phục vụ đồng nghiệp, các cháu tận tình được phụ huynh tin yêu quý mến. Tham gia và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước và Ngành phát động, đặc biệt là tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

         Về chuyên môn: Giáo viên đã tự tin, chủ động hơn trong việc xây dựng các loại kế hoạch (kế hoạch năm, chủ đề, tuần, ngày). Biết lựa chọn những nội dung hay, hấp dẫn đưa vào các hoạt động học nhằm thu hút sự tập trung chú ý của trẻ. Chất lượng bài soạn đã có nhiều chuyển biến. Qua đợt kiểm tra giáo án tháng 4 năm 2014, kết quả xếp loại tốt 20 đồng chí, khá 9 đồng chí.

Chất lượng mũi nhọn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hội thi “Bé khéo tay” cấp trường đã thu hút 16 cháu tham gia, với kết quả 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 10 giải khuyến khích. Có 3/3 cháu tham gia Hội thi “Bé khéo tay” cấp Huyện đều đạt giải cao. Có 1 cháu tham gia hội thi “Bé khéo tay” cấp tỉnh đạt giải cao.

Kết quả xếp loại năng lực sư phạm cuối năm: Tốt 20 đồng chí, khá 9 đồng chí, xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp: Xuất sắc 22 đồng chí, khá 7 đồng chí.

Chất lượng chăm sóc-giáo dục trẻ được duy trì ổn định ở mức cao. Kết quả đánh giá trẻ mẫu giáo 5 tuổi theo chuẩn của Bộ GD&ĐT (giai đoạn 4).

+ Lĩnh vực PT thể chất: Đạt 99,3%; không đạt 0,7%

+ Lĩnh vực PT nhận thức: Đạt 96%; không đạt 6%

+ Lĩnh vực PT ngôn ngữ: Đạt 96,7%; không đạt 3,3%

+ Lĩnh vực PTTC&QHXH: Đạt 99,3%; không đạt 0,7%

          Kết quả đánh giá trẻ 3-4 tuổi. 

+ Lĩnh vực PT thể chất: Đạt 97,6%; không đạt 2,4%

          + LVPT nhận thức: Đạt 94,5%; không đạt 5,5%

+ LVPT ngôn ngữ: Đạt 93,7%; không đạt 6,3%

+ LVPTTC&QHXH: Đạt 96,3%; không đạt 3,7%

+ LV PT thẩm mỹ: Đạt 94%; không đạt 6%.

 

          3.2. Kiến nghị, đề xuất:

          + Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Duy trì và tăng số lần sinh hoạt chuyên môn các cụm để giúp cán bộ quản lý và giáo viên học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

          - Mở các lớp tập huấn chuyên môn về nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ theo 5 lĩnh vực.

- Tham mưu với lãnh đạo các cấp có sự hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi cho các cháu.

- Tổ chức cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán tham quan học tập các trường có chất lượng trong và ngoài địa bàn.

+ Đối với địa phương

- Tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục để tăng trưởng cơ sở vật chất cho trường mầm non nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Trên đây là sáng kiến kinh nghiệm của bản thân. Chúng tôi nhận thức rằng để nâng cao năng lực sư phạm, trình độ tay nghề của đội ngũ cũng như nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong một nhà trường (dựa vào xuất phát điểm), không thể một sớm, một chiều chúng ta làm tốt được mà đòi hỏi phải có thời gian cùng với sự ủng hộ nhiệt tình của đội ngũ giáo viên, phụ huynh cộng với sự nhiệt tình tâm huyết của người cán bộ quản lý. Có thể so với một số trường bạn thì kết quả đạt được ở trên là bình thường nhưng đối với trường của chúng tôi để đạt được những kết quả như vậy là một sự cố gắng, nổ lực phấn đấu của tập thể sư phạm. Chúng tôi tin tưởng rằng những biện pháp này sẽ là nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo trong việc bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ. Rất mong nhận được nhiều ý kiến góp ý của đồng nghiệp để bản thân tôi thực hiện tốt hơn nửa nhiệm vụ của mình.

Xin chân thành cảm ơn./.

 

 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Trần Thị Sông Hồng-HT- 0944659551 
Võ Thị Ngân - P.HT - 0941373474 
Nguyễn Thị Lĩnh - P.HT - 0947838987 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITEBẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3883923 * Email: mnhoamai@lethuy.edu.vn