THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 59
Số lượt truy cập: 2067779
QUANG CÁO
PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH TRONG TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI NĂM HỌC 2016-2017 5/16/2017 4:18:20 PM
Trường Mầm non Hoa Mai tiến hành Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017, các phần hành trong nhà trường được phân công như sau:

1. Nguyễn Thị Vân - Hiệu trưởng.

          Phụ trách chung, chịu trách nhiệm điều hành và quản lý mọi hoạt động trong nhà trường, trực tiếp chỉ đạo các hoạt động:

          - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch năm học, kế hoạch hàng tháng.     - Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên về mọi mặt, thành lập các tổ chuyên môn, các hội đồng trong nhà trường.

          - Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường.

          - Chỉ đạo các hoạt động: Thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị, kế hoạch phát triển, xây dựng CSVC, đội ngũ, kiểm tra, phân công điều động CB,GV,NV; Chủ tịch Hội đồng thi đua - Chủ tịch Hội đồng trường.

          - Phụ trách công tác tuyển sinh. Quản lý trẻ và các hoạt động của trẻ trong nhà trường.

          - Tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, phối hợp với các đoàn thể, các lực lượng xã hội trong địa bàn để huy động mọi nguồn lực xây dựng CSVC phục vụ cho CSGD trẻ.

          - Thực hiện chế độ thông tin 2 chiều kịp thời, đầy đủ.

- Trưởng ban phòng chống bão lụt của trường.

- Chỉ đạo các hội thi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh

2. Võ Thị Ngân - Phó hiệu trưởng 1:

          Trực tiếp giúp hiệu trưởng những công việc sau:

          - Chịu trách nhiệm chỉ đạo chuyên môn và tổng hợp chất lượng chung toàn trường, phụ trách khối mẫu giáo. Phê duyệt chương trình và chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch của khối phụ trách.

          - Lập kế hoạch thao giảng, dự giờ, BDCM cho đội ngũ trong khối phụ trách.

- Phụ trách các ngày hội, ngày lễ, hội nghị trong trường.

- Chỉ đạo hoạt động Công đoàn trường. Trưởng ban tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và Công tác pháp chế nhà trường.   

- Trưởng ban chỉ đạo phổ cập trẻ 5 tuổt và công tác kiểm định chất lượng giáo dục trong nhà trường.

- Phụ trách chính hội thi Giáo viên dạy giỏi; Hội thi Ngày hội của bé; cùng Đ/c Lĩnh chỉ đạo hội thi XD môi trường xanh, sạch, đẹp...

- Trưởng ban biên tập trang Website của trường, phụ trách công tác viết duyệt tin bài về các hoạt động chung của trường. Phụ trách hoạt động công nghệ thông tin trong nhà trường.

- Phụ trách công tác bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên trong khối phụ trách, tổng hợp đội ngũ BDTX chung toàn trường và công việc của đ/c Nguyễn Thị Lĩnh khi đ/c Lĩnh đi vắng.

- Thay mặt hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được uỷ quyền. Cùng với hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động liên quan của trường và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

 3. Đ/c Nguyễn Thị Lĩnh - P.Hiệu trưởng 2:

Trực tiếp giúp hiệu trưởng những công việc sau:

          - Chịu trách nhiệm chỉ đạo chuyên môn, chất lượng khối nhà trẻ. Chỉ đạo khối nhà trẻ + Dinh dưỡng; phụ trách công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác y tế trong nhà trường. Phê duyệt chương trình và chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch các khối phụ trách.

              - Lập kế hoạch thao giảng, dự giờ, BDCM, BDTX cho đội ngũ trong khối và phụ trách công việc của đ/c Võ Thị Ngân khi đ/c Ngân đi vắng.

- Phụ trách chính hội thi XD môi trường xanh, sạch, đẹp....; Cùng Đ/c Ngân chỉ đạo hội thi Giáo viên dạy giỏi; hội thi ngày hội của bé.

          - Phụ trách cơ sở vật chất, theo dõi chỉ đạo công tác mua sắm đồ dùng, tài liệu, thiết bị dạy học. Phó trưởng ban biên tập trang website của trường, phụ trách và duyệt tin bài về mảng chuyên môn phụ trách.

- Trưởng ban chỉ đạo các cuộc vận động và phong trào thi đua "XD trường học thân thiện, học sinh tích cực"; công tác ATGT, ATTTTH, phòng chống HIV, phòng chống cháy nỗ, phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường.

     - Thay mặt hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được uỷ quyền. Cùng với hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động liên quan của trường và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

4. Đ/c Mai Thị Lũy: Giáo viên chủ nhiệm chính nhóm trẻ 25-36 tháng A. UVBCH công đoàn trường.

5. Đ/c Trương Thị Nết: Giáo viên dạy nhóm trẻ 25-36 tháng A. Tổ trưởng tổ công đoàn 2.

6. Đ/c Nguyễn Thị Tú: Giáo viên dạy nhóm trẻ 25-36 tháng A.

7. Đ/c Đỗ Thị Mai: TTCM khối nhà trẻ. Giáo viên chủ nhiệm chính nhóm trẻ 25-36 tháng B.

          8. Đ/c Hoàng Thị Lĩnh: Giáo viên dạy nhóm trẻ 25-36 tháng B.

9. Đ/c Đỗ Thị Nhung: Giáo viên dạy nhóm trẻ 25-36 tháng B.

10. Đ/c Châu Thị Thu Hương: GV chủ nhiệm chính nhóm trẻ 18-24 tháng.

11. Đ/c Lê Thị Quỳnh Trang: Giáo viên dạy nhóm trẻ 18-24T

12. Đ/c Đặng Thị Kim: Giáo viên chủ nhiệm chính lớp MG bé A. Tổ trưởng tổ công đoàn 1.

13. Trần Thị Bình: Giáo viên dạy lớp MG bé A.

14. Đ/c Phan Thị Trang: Giáo viên chủ nhiệm chính lớp MG bé B.

15. Mai Thị Thu Hiền: Giáo viên dạy lớp MG bé B.

16. Đ/c Trương Thị Khánh Hiền: GV chủ nhiệm chính lớp MG nhỡ A. Trưởng Ban thanh tra nhân dân của trường.

17. Đ/c Nguyễn Thị Hà: Giáo viên dạy lớp MG nhỡ A.

18. Đ/c Lê Thị Trà: Giáo viên dạy lớp MG nhỡ A.

19. Đ/c Võ Thị Hiệp: Giáo viên chủ nhiệm chính lớp MG nhỡ B. UVBCH công đoàn trường.

20. Đ/c Nguyễn Thị Thủy: Giáo viên dạy lớp MG nhỡ B. UV Ban TTND.

21. Đinh Thị Trúc Sương: Giáo viên dạy lớp MG nhỡ B.

22. Đ/c Nguyễn Thị Tư: Giáo viên chủ nhiệm chính lớp MG lớn A.

            23. Đ/c Lê Việt Huyền: Giáo viên dạy lớp MG lớn; Bí thư chi đoàn trường. Phụ trách trang phục văn nghệ.

24. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền: Tổ trưởng CM khối mẫu giáo. Giáo viên chủ nhiệm chính lớp MG lớn B.

25. Đ/c Phạm Thị Thúy Lành: Giáo viên dạy lớp MG lớn B. UV Ban Thanh tra nhân dân trường.

          26. Đ/c Mai Thị Thanh: Tổ trưởng tổ dinh dưỡng (Nấu chính, đi chợ, tính khẩu phần ăn cho trẻ). Lên thực đơn hàng tuần ở bảng thông báo. Chịu trách nhiệm về công tác vệ sinh ATTP của bếp ăn bán trú.

27. Đ/c Trần Thị Ngọc Yến: Nhân viên dinh dưỡng (Nấu chính, đi chợ, tính khẩu phần ăn cho trẻ). Chịu trách nhiệm về vệ sinh ATTP của bếp ăn bán trú.

28. Đ/c Nguyễn Thị Minh Hường: Nhân viên dinh dưỡng (Nấu chính, đi chợ, tính khẩu phần ăn cho trẻ). Chịu trách nhiệm về vệ sinh ATTP của bếp ăn BT. Phụ trách công khai tài chính hàng ngày.

29. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Nhàn: Nhân viên dinh dưỡng (Nấu chính, đi chợ, tính khẩu phần ăn cho trẻ). Chịu trách nhiệm về vệ sinh ATTP của bếp ăn BT.

30. Đ/c Trương Thị Hương Giang: (từ tháng 01/10/2016) Nhân viên dinh dưỡng (Nấu chính, đi chợ, tính khẩu phần ăn cho trẻ). Chịu trách nhiệm về vệ sinh ATTP của bếp ăn BT.

          31. Đ/c Phan Thị Phượng - NV kế toán.

- Phụ trách kế toán của nhà trường

- Quản lý tài sản nhà trường, tham mưu cho hiệu trưởng về xây dựng CSVC.    - Quản lý và bán phiếu ăn toàn trường.  

- Cùng với đ/c Hồng, đ/c Trang (YT) phụ trách công tác HS phổ cập.

          32. Đ/c Hoàng Thị Hồng - NV Văn phòng.

 - Phụ trách công tác văn thư lưu trữ. Quản lý tài sản ở các phòng chức năng.

          - Thư ký hội đồng trường.

          - Phụ trách cập nhật hồ sơ điều tra phổ cập trẻ 5 tuổi.

          - Phụ trách quản trị mạng, đăng tin trang Website của trường.

- Lên lịch công tác hàng tuần của BGH đăng trên trang website của trường.

          33. Đ/c Trần Thị Diệu Trang - NV Y tế.

- Phụ trách y tế trường học.

- Theo dõi tổ chức vệ sinh và chăm sóc sức khỏe ở các nhóm, lớp.

- Giám sát việc tiếp nhận thực phẩm hàng ngày và vệ sinh ATTP ở bếp ăn.

          - Phối hợp với đ/c Phượng bán phiếu ăn vào sáng thứ 2 hàng tuần.

- Phối hợp với đ/c Hồng phụ trách hồ sơ phổ cập trẻ 5 tuổi, phụ trách cập nhật phần mềm phổ cập.

- Phụ trách công tác tạp vụ của trường, phụ trách tổ điều kiện.

 

Lưu ý: - Tất cả CB,GV,NV đều là thành viên trang Website của trường.

            - Thành viên ban phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nỗ.

            - Trực trường nhân các ngày lễ - tết, lụt - bão

            - Tham gia có hiệu quả các hoạt động PT của đơn vị, địa phương và PGD.

            - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu trưởng phân công.

            Yêu cầu CB,GV,NV căn cứ để thực hiện nghiêm túc phần hành công việc của mình. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc cần báo cáo với BGH để hướng dẫn giải quyết.


HT: Nguyễn Thị Vân
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Trần Thị Sông Hồng-HT- 0944659551 
Võ Thị Ngân - P.HT - 0941373474 
Nguyễn Thị Lĩnh - P.HT - 0947838987 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
BÀI VIẾT MỚI NHẤT
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITEBẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3883923 * Email: mnhoamai@lethuy.edu.vn