THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 84
Số lượt truy cập: 2457111
QUANG CÁO
Phân công phần hành công tác năm học 2017-2018 10/17/2017 3:04:03 PM

PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG MN HOA MAI                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số: 02/PCPH-MN                   Kiến giang, ngày 01 tháng 9 năm2017

 

PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH CÔNG TÁC

Năm học: 2017- 2018


Căn cứ điều lệ trường mầm non quy định tại Quyết Định số 14/2008/QĐ-BGD-ĐT ngày 07/4/2008;

Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT “Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT”;

Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ GD&ĐT “Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/4/2008” và Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010;

 Thông tư số 09/TT-BGD7ĐT ngày 14/5/2015 của Bộ Giáo dục về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT đó được sửa đổi, bổ sung  tại Thông tư số 44/2010/TT- BGD&ĐT và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, trình độ chuyên môn và năng lực của từng CB, GV, NV. Hiệu trưởng trường mầm non Hoa Mai phân công phần hành cho CB, GV, NV như sau:

I.  Đối với Ban giám hiệu:

1. Đ/c Trần Thị Sông Hồng : HT  Phụ trách chỉ đạo các hoạt động chung của nhà trường. Cụ thể: Trực tiếp tham mưu xây dựng CSVC, Xây dựng kế hoạch chỉ đạo hoạt động toàn diện của nhà trường trong suốt năm học, chỉ đạo, quản lý tài chính tài, tài sản của nhà trường, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra chuyên môn của nhà trường. Duyệt tất cả các kế hoạch, báo cáo của các thành viên chỉ đạo các mảng theo sự phân côngThực hiện tốt các chế độ chính sách cho CB, GV, NV. Chỉ đạo chung công tác phổ cập, trưởng ban biên tập trang Website của trường; chỉ đạo các hội thi cấp huyện, cấp tỉnh; CTHĐ thi đua nhà trường, Trưởng ban kiểm kê tài sản; Trưởng ban phòng cháy chữa cháy; trưởng ban AT trường học; Trưởng ban trưởng ban phòng chống bão lụt. Phụ trách cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM”;

 2. Đ/c Võ Thị Ngân: PHT- CTCĐ  Phụ trách các hoạt động và các phong trào, Chỉ đạo mảng chuyên môn chính; Phụ trách công tác PCGDTE 5 tuổi. Chỉ đạo hội thi cấp trường; Chỉ đạo công tác chuyên môn của Khối Lớn+ Nhỡ; Phối hợp phụ trách chỉ đạo các hội thi cấp trường, chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động và các phong trào. Xây dựng các kế hoạch theo mảng phụ trách, xử lý các văn bản liên quan đến các phần hành đảm nhiệm.  Xây dựng kế hoạch chỉ đạo chuyên môn cho giáo viên, Kiểm tra, thanh tra, dự giờ các lớp. tham mưu, giúp việc cho đồng chí HT về các hoạt động liên quan phần hành phan công. P trưởng ban biên tập trang Web, Phụ trách tham mưu xây dựng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm. P trưởng ban phòng cháy chữa cháy; Phó ban phòng chống bão lụt; PTB an toàn trường học. Thực hiện các công việc khác khi Hiệu trưởng ủy quyền. P Chủ tịch HĐTĐKT. Xử lý các công văn liên quan đến các phong trào và các cuộc vân động.

3. Đ/c Nguyễn Thị Lĩnh: Phụ trách chỉ công tác Dinh dưỡng - Phó trưởng ban kiểm kê tài sản; Phụ trách tham mưu mảng CSVC của nhà trường, chịu trách nhiệm Chỉ đạo công tác chuyên môn Bé + Nhà trẻ, Phụ trách công tác Bồi dưỡng thường xuyên.  Xây dựng các kế hoạch theo mảng phụ trách, xử lý các văn bản liên quan đến các phần hành đản nhiệm và công tác chuyên môn. Phối hợp chỉ đạo các hội thi cấp huyện, cấp tỉnh. Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, Kiểm tra, thanh tra, dự giờ các lớp. tham mưu, giúp việc cho đồng chí HT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học. Phó CTHĐTĐ; P trưởng ban AT trường học. Phó trưởng ban PCC;  PTB Phòng chống bão lụt. Phụ trách mảng môi trường. Thực hiện các công việc khác khi Hiệu trưởng ủy quyền. Xử lý các công văn liên quan đến chuyên môn.

II. Đối với nhân viên hành chính:

1. Đ/c  Phan Thị Phượng- Kế toán; Kiêm tổ phó tổ hành chính văn phòng,  Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về tài chính, chế độ chính sách. Nhận và xử lý các loại báo cáo về công tác tài chính, đội ngũ đúng kịp thời với thời gian quy định, tham mưu thực hiện công tác tài chính, chế độ chính sách cho trẻ, CB, GV,  NV;  phối hợp thực hiện công tác GDPC;  kiểm kê tài sản hàng năm, lập và quản lý hồ sơ chứng từ tài chính. Thành viên ban phòng chống lụt bão, ban phòng cháy chữa cháy; Bán phiếu ăn hàng tuần,  Thực hiện các công việc khác Hiệu trưởng giao.

2 . Đ/c Hoàng Thị Hồng; Nhân viên văn phòng - Tổ trưởng tổ hành chính. Thư ký Hội đồng, Thủ quỷ, Phụ trách công tác văn phòng, xử lý các thông tin đi và đến, phụ trách công tác văn thư lưu trữ  các loại hồ sơ, văn bản cần thiết. Phụ trách công tác PCGD, thành viên Ban biên tập trang Web của trường. phụ trách các phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm VNEDU.

 - Bảo quản các đồ dùng trang thiết bị của hệ thống văn phòng nhà trường. Giữ con dấu của nhà trường. Thành viên ban phòng cháy chữa cháy, ban Phòng chống bão lụt.  . Thực hiện công tác thông tin, truyền thông của trường. Thực hiện các công việc khác Hiệu trưởng giao.

3. Đ/c Trần Thị Diệu Trang: Nhân viên y tế, thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho trẻ, Phụ trách tu sửa CSVC, hệ thống điện - nước,  thông tin truyền thông cùng đ/c Hồng. Kiểm tra giám sát VSATTP, VSMT hàng ngày.

Phối hợp với đ/c Hồng phụ trách hồ sơ phổ cập trẻ 5 tuổi, phụ trách cập nhật phần mềm phổ cập.

 Phụ trách mảng xây dựng môi trường thân thiện, bảo quản các đồ dùng đồ chơi ngoài trời. Phụ trách công tác tạp vụ của trường, phụ trách tổ điều kiện.

III. Đối với giáo viên:                                                 

1. Cô Nguyễn Thị Thu Hiền: GV-TTCM khối Lớn + Nhỡ, dạy lớp MG Lớn B,  Giúp việc đ/c PHT phụ trách chuyên môn, phối hợp xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn của tổ, dự giờ, Khảo sát, đánh giá chất lượng các lớp, thực hiện một số công việc chuyên môn do PHT phân công. Thành viên ban phòng chống lụt bão, Phụ trách mảng Hội thi đ/c Ngân. Phối  hợp chặt chẽ với Hội cha mẹ học sinh ở lớp. Phụ trách các mảng hoạt động khác theo phân công. Giám sát việc tiếp nhận thực phẩm hàng ngày của nhà bếp theo lịch phân công, Thành viên Hội đồng thi đua - khen thưởng năm học 2017-2018.

2. Cô Lê Việt Huyền. GV Phụ trách Lớp Nhỡ A TPCM khối Lớn+ Nhỡ;  Phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, phối hợp với các tổ CM, Công đoàn chủ động tham mưu tổ chức các hoạt động VH-VNTTTT, phối hợp Hội cha mẹ học sinh  thông báo kịp thời những vướng mắc với lãnh đạo nhà trường. Phụ trách các cuộc vận động vận các phong trào cùng đ/c TTCM . Thành viên ban phòng chống bão lụt . Phụ trách bảo quản đồ dùng phòng Âm nhạc.

 3. Nguyễn Thị Tư: Giáo viên phụ trách Lớp MG Lớn B. Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của lớp. Thành viên phụ trách phòng  bão lụt. Phối  hợp chặt chẽ với Hội cha mẹ học sinh của lớp. Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà trường phân công.

 4. Đỗ Thị Mai:  Giáo viên chính dạy nhóm trẻ B, Tổ trưởng khối Bé + Nhà trẻ. Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ, phân công phần hành cho các thành viên trong tổ. Tham gia kiểm tra, dự giờ đánh giá chất lượng chăm sóc giáo dục. Thông báo kịp thời những vướng mắc xảy ra trong tổ với lãnh đạo nhà trường, phụ trách công tác CSND trẻ và công tác phối hợp với phụ huynh, phụ trách mảng xây dựng môi trường học thân thiện. Thành viên Ban công tác phòng chống bão lụt, ATTH. Thành viên Hội đồng thi đua năm học 2017-2018.

5. Cô Đỗ Thị Nhung; Giáo viên chính dạy nhóm trẻ C, tổ chức thực hiện các hoạt động của nhóm, thành viên ban phòng chống bão lụt,  hiện các nhiệm vụ nhà trường phân công. Phụ trách mảng phối hợp với Phụ huynh trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, nắm bắt thông tin và phản ánh lên nhà trường kịp thời chính xác.

6. Trần Thị Bình: Giáo viên dạy lớp mẫu giáo Bé A; Phụ trách các hoạt động của các nhóm lớp, thực hiện các nhiệm vụ mà tổ trưởng, tổ phó phân công, tham gia vào công tác sử dụng, quản lý tài sản CSVC của lớp và của trường, thành viên Ban phòng chống bão lụt, ban ATTH và thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

7. Mai Thị Lũy: Phụ trách chính lớp MG Bé A; Tổ Phó khối Bé - Nhà trẻ , phụ trách xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ, Phối hợp phân công phần hành cho các thành viên trong tổ khi tổ chức các hoạt động của tổ. tham gia kiểm tra, dự giờ đánh giá chất lượng chăm sóc giáo dục. Phối kết hợp với  phụ huynh, phụ trách mảng CSVC - môi trường cùng đ/c Lĩnh, Thành viên của các ban.Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2017-2018. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi BGH, tổ trưởng phân công.

8. Nguyễn Thị Thủy: Phụ trách các hoạt động của nhóm trẻ C cùng cô Nhung , thực hiện các phần hành theo sự phân công ở các mảng hoạt động. 

9. Trương Thị Khánh Hiền: Phụ trách lớp Lớn A, thực hiện các nhiệm vụ của lớp, thực hiện các nhiệm vụ mà tổ trưởng, tổ phó phân công, tham gia vào công tác sử dụng, quản lý tài sản CSVC của lớp và của trường, thành viên Ban phòng chống bão lụt, ban ATTH và thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

10. Phạm Thị Thúy Lành: Phụ trách lớp Lớn A, tổ chức thực hiện tốt các hoạt động của lớp. Tham gia các hoạt động thực hiện các cuộc vận động và các phong trào, thực  thực hiện các nhiệm vụ mà tổ trưởng, tổ phó phân công, tham gia vào công tác sử dụng, quản lý tài sản CSVC của lớp và của trường, thành viên Ban phòng chống bão lụt, ban ATTH và thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

11. Hoàng Thị Lĩnh: Phụ trách lớp Nhỡ B, tổ chức thực hiện tốt các hoạt động của lớp. Tham gia các hoạt động thực hiện các cuộc vận động và các phong trào, thực  thực hiện các nhiệm vụ mà tổ trưởng, tổ phó phân công, tham gia vào công tác sử dụng, quản lý tài sản CSVC của lớp và của trường, thành viên Ban phòng chống bão lụt, ban ATTH và thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

12.  Lê Thị Trà: Giáo viên phụ trách lớp MG Nhỡ B. Phụ trách các hoạt động của lớp, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong mọi hoạt động. thành viên Ban phòng chống bóo lụt, ban ATTH, thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

13. Phan Thị Trang: Phụ trách lớp Bé B, tổ chức thực hiện tốt các hoạt động của lớp. Tham gia các hoạt động thực hiện các cuộc vận động và các phong trào, thực hiện các nhiệm vụ mà tổ trưởng, tổ phó phân công, tham gia vào công tác sử dụng, quản lý tài sản CSVC của lớp và của trường, thành viên Ban phòng chống bão lụt, ban ATTH và thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

14. Nguyễn Thị Hà: Giáo viên phụ trách chính các hoạt động lớp Bé B thành viên Ban phòng chống bão lụt, ban ATTH, thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

15. Đinh Thị Trúc Sương: Phụ trách lớp Nhỡ A; Phụ trách các hoạt động của các nhóm lớp, thực hiện các nhiệm vụ khác khi tổ, nhà trường phân công.

16. Nguyễn Thị Tú: Dạy nhóm trẻ A; Phụ trách các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng của các nhóm lớp, thực hiện các nhiệm vụ khác khi tổ, nhà trường phân công.

 

17. Lê Thị Quỳnh trang: Dạy Nhóm trẻ B; phụ trách các hoạt động của các nhóm lớp, thực hiện các nhiệm vụ khác khi tổ, nhà trường phân công.

18. Trương Thị Nết: Dạy nhóm nhóm trẻ A, phụ trách các hoạt động của các nhóm lớp, thực hiện các nhiệm vụ khác khi tổ, nhà trường phân công.

19. Đặng Thị Kim: Dạy nhóm trẻ C phụ trách các hoạt động của các nhóm lớp, thực hiện các nhiệm vụ khác khi tổ, nhà trường phân công.

IV. Nhân viên Dinh dưỡng: (Có bản phân công phần hành dinh dưỡng)

Ngoài các công việc phân công ở bản phân công phần hành dinh dưỡng, các nhân viên dinh dưỡng tham gia đầy đủ các hoạt động khác của nhà trường như tham gia phòng CCC, PCLB, ATTTTH...

Nơi nhận:                                           Hiệu trưởng

- Phòng GD-ĐG;                                    ( Đã ký)

- Ban giám hiệu;                                                               

- Đăng trang Web của trường;

- Lưu VP.                                                                      

                                                    Trần Thị Sông Hồng

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Trần Thị Sông Hồng-HT- 0944659551 
Võ Thị Ngân - P.HT - 0941373474 
Nguyễn Thị Lĩnh - P.HT - 0947838987 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
BÀI VIẾT MỚI NHẤT
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITEBẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3883923 * Email: mnhoamai@lethuy.edu.vn