THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 67
Số lượt truy cập: 2446016
QUANG CÁO
THỜI KHÓA BIỂU NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG 12/12/2017 9:28:37 AM

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 8/2017

 

 TUẦN

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Từ ngày 21-25/8/2017

Phát triển thể chất (TD)

Phát triển nhận thức (NBTN)

Phát triển thẫm mĩ (HĐVĐV)

Phát triển ngôn ngữ (VH)

Phát triển thẫm mĩ (ÂN)

Tuần 2

Từ gày 28/8-01/9/2017

Phát triển ngôn ngữ (VH)

 

Phát triển nhận thức (NBPB)

Phát triển thẫm mĩ (TH)

Phát triển thể chất (TD)

 

Phát triển thẫm mĩ (ÂN)

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 9/2017

 

TUẦN

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 3

 Từ ngày 04-08/9/2017

Phát triển thể chất (TD)

Phát triển nhận thức (NBTN)

Phát triển thẫm mĩ (HĐVĐV)

Phát triển ngôn ngữ (VH)

Phát triển thẫm mĩ (ÂN)

Tuần 4

 Từ ngày 11-15/9/2017

Phát triển ngôn ngữ (VH)

Phát triển nhận thức (NBTN)

Phát triển thẫm mĩ (HĐVĐV)

Phát triển thể chất (TD)

Phát triển thẫm mĩ (ÂN)

Tuần 5

 Từ ngày 18 -22/9/2017

Phát triển thể chất (TD)

Phát triển nhận thức (NBPB)

Phát triển thẫm mĩ (HĐVĐV)

Phát triển ngôn ngữ (VH)

Phát triển thẫm mĩ (ÂN)

Tuần 6

 Từ ngày 25 - 29/9/2017

Phát triển thể chất (TD)

Phát triển nhận thức (NBTN)

Phát triển thẫm mĩ (TH)

Phát triển ngôn ngữ (VH)

Phát triển thẫm mĩ (ÂN)

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 10/2017

 

TUẦN

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 7

 Từ ngày 02-06/10/2017

Phát triển thể chất (TD)

Phát triển nhận thức (NBTN)

Phát triển ngôn ngữ (VH)

Phát triển nhận thức (TH)

Phát triển thẫm mĩ

(ÂN)

Tuần 8

 Từ ngày 9-13/10/2017

Phát triển thể chất (TD)

Phát triển nhận thức (NBPB)

Phát triển thẩm mĩ (HĐVĐV)

Phát triển ngôn ngữ (VH)

Phát triển thẫm mĩ (ÂN)

Tuần 9

 Từ ngày 16-20/10/2017

Phát triển thể chất (TD)

Phát triển nhận thức (NBTN)

Phát triển thẩm mĩ (HĐVĐV)

Phát triển ngôn ngữ (VH)

Phát triển thẫm mĩ (ÂN)

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 11/2017

 

TUẦN

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 10

Từ ngày

30/10-03/11/2017

Phát triển thể chất (TD)

Phát triển nhận thức (NBTN)

Phát triển ngôn ngữ (VH)

Phát triển nhận thức (HĐVĐV)

Phát triển thẫm mĩ (ÂN)

Tuần 11

Từ ngày 6-10/11/2017

Phát triển thể chất (TD)

Phát triển nhận thức (NBPB)

Phát triển thẫm mĩ (HĐVĐV)

Phát triển ngôn ngữ (VH)

Phát triển thẫm mĩ (ÂN)

Tuần 12

 Từ ngày 13-17/11/2017

Phát triển thể chất (TD)

Phát triển nhận thức (NBTN)

Phát triển thẫm mĩ (HĐVĐV)

Phát triển ngôn ngữ (VH)

Phát triển thẫm mĩ (ÂN)

Tuần 13

Từ ngày 20-24/11/2017

Phát triển thể chất (TD)

Phát triển nhận thức

 (NBPB)

Phát triển thẫm mĩ (HĐVĐV)

Phát triển ngôn ngữ (VH)

Phát triển thẫm mĩ (ÂN)

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 12/2017

 

 

 

TUẦN

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 15

Từ ngày 04-8/12/2017

Phát triển ngôn ngữ (VH)

Phát triển nhận thức (NBTN)

Phát triển thẫm mĩ (TH)

Phát triển thể chất (TD)

Phát triển thẫm mĩ (ÂN)

Tuần 16

Từ ngày 11-15/12/2017

Phát triển thể chất (TD)

Phát triển nhận thức (NBPB)

Phát triển thẫm mĩ (TH)

Phát triển ngôn ngữ (VH)

Phát triển thẫm mĩ (ÂN)

Tuần 17

Từ ngày 18-22/12/2017

Phát triển thể chất (TD)

Phát triển nhận thức (NBTN)

Phát triển thẫm mĩ (TH)

Phát triển ngôn ngữ (VH)

Phát triển thẫm mĩ (ÂN)

Tuần 18

Từ ngày 25-29/12/2017

Phát triển thể chất (TD)

Phát triển nhận thức (NBTN)

Phát triển thẫm mĩ (TH)

Phát triển ngôn ngữ (VH)

Phát triển thẫm mĩ (ÂN)

 

 

            TPCM                                              P.HIỆU TRƯỞNG

          (Đã ký)                                                   (Đã ký)

 

 

        Đỗ Thị Mai                                          Nguyễn Thị Lĩnh

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Trần Thị Sông Hồng-HT- 0944659551 
Võ Thị Ngân - P.HT - 0941373474 
Nguyễn Thị Lĩnh - P.HT - 0947838987 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITEBẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3883923 * Email: mnhoamai@lethuy.edu.vn