THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 133
Số lượt truy cập: 2533341
QUANG CÁO
Kết quả cân đo trẻ tháng 12/2017 1/26/2018 3:54:04 PM
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHUNG VỀ THEO DÕI BIỂU ĐỒ PHÁT TRIỂN ĐỢT II  THÁNG 12/2017
TT Nhóm/lớp Số trẻ được TDBĐ Trong đó
Số trẻ PTBT Số trẻ SDDNC Số trẻ SDDTC Số trẻ Béo phì
SL % SL % SL % SL %
1 LỚN A 45 40 88.9 2 4.4 1 2.2 2 4.4
2 LỚN B 44 40 90.9 2 4.5 2 4.5 0 0.0
3 NHỠ A 39 35 89.7 2 5.1 2 5.1 0 0.0
4 NHỠ B 39 36 92.3 1 2.6 2 5.1 0 0.0
5 BÉ A 35 30 85.7 2 5.7 2 5.7 1 2.9
6 BÉ  B 32 28 87.5 2 6.3 2 6.3 0 0.0
CỘNG MẪU GIÁO 234 209 89.3 11 4.7 11 4.7 3 1.3
7 TRẺ A 23 21 91.3 1 4.3 1 4.3 0 0.0
8 TRẺ B 24 21 87.5 1 4.2 2 8.3 0 0.0
9 TRẺ C 23 21 91.3 2 8.7 0 0.0 0 0.0
CỘNG NT 70 63 90.0 4 5.7 3 4.3 0 0.0
TỔNG CỘNG 304 272 89.5 15 4.9 14 4.6 3 1.0
Tổng hợp chung: Nhà trẻ: SDDNC: 04/70 cháu, tỷ lệ:5,7 %
SDDTC: 03/70 cháu, tỷ lệ:4,3 %
Mẫu giáo: SDDNC: 11/234 cháu, tỷ lệ:4,7 %
SDDTC: 11/234 cháu, tỷ lệ:4,7 %

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Trần Thị Sông Hồng-HT- 0944659551 
Võ Thị Ngân - P.HT - 0941373474 
Nguyễn Thị Lĩnh - P.HT - 0947838987 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITEBẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3883923 * Email: mnhoamai@lethuy.edu.vn