THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 380
Số lượt truy cập: 2824218
QUANG CÁO
5/15/2018 8:17:41 AM

CÂU HÒ TẶNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

I. NÓI LỐI:

Hôm nay trời đẹp thêu hoa

Niềm vui phơi phới mở ra chân trời

Giữ gìn giá trị bao đời

Em vui em hát ngàn lời yêu thương.

Nào... xin mời các cô...!

     II- HÁT ĐĂNG ĐÀN CUNG: (Tất cả hát)

Tươi sáng đẹp làng quê cô giáo Mầm non.

Vì tương lai đem hết sức mình.

Dạy đàn con thơ từ nhỏ.

Cho đến ngày khôn lớn thành nhân.

Được cô yêu, bạn mến. Vui xóm, vui trường.

Rạng ngời quê hương xứ Lệ không quên trồng người.

Hôm nay tất cả mai sau nhớ ơn người thầy.

Hoa Mai vang mãi bài ca: Cô giáo Mầm non...

III-  NÓI LỐI:

          *Nói lối: Các cô ơi!... (ơi) Hôm nay ngày hội tư­ng bừng chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20/11, chúng ta cùng cất cao giọng hò khoan để chào mừng ngày hội tr­ường ta. Đúng đó! (tất cả).

          Hô khoan ơ...hơ...Xin mời tất cả xố là ơ... khoan.... (Ơi là hố)

        IV. HÒ MÁI XẮP:

      C©u 1: - Xin cÊt giäng hß tõ m¸i tr­êng Hoa Mai LÖ Thñy, göi tíi mäi ng­êi vÒ dù héi h«m ¬…h¬nay (H« h« khoan ¬i lµ hè khoan ¬i hå khoan)

- Th¸ng n¨m phÊn ®Êu, nay ®· cã ngät bïi, c« ch¸u m×nh cïng chung tay g×n lµ...¬ gi÷...(¬i lµ hè).

- ¬¬gìn giữ ng«i tr­êng khang ¬...h¬trang... (¬i lµ hè).

          CÂU 2: Giáo dục mầm non. Khi con còn thơ dại, sâu nặng giọng hò nghe ấm mãi tình là ơ thương... (Hô hô khoan hơi là hố khoan ơi hồ khoan...)

         - Bên con lòng mẹ mãi mê, tỉ tê to là ơ...nhỏ... (Ơi là hố)

         - Ơ...hơ...ơ...con khỏe con ngoan, để mẹ cô yên là ơ...lòng... (Ơi là hố) 

CÂU 3: Lúc ở nhà, trong vòng tay mẹ dạy, lúc đến trường trong mái ấm tình hơ...ơ ...cô... (Hô hô khoan hơi là hố khoan ơi hồ khoan...)

         - Mẹ và cô, cùng chăm những đứa con măng non đất là ơ...nước (Ơi là hố)

         - Ơ...hơ...ơ...rạng rỡ chân trời tương là ơ...lai... (Ơi là hố) .

         C©u 4: ChÞ ®øng líp th× miÖt mµi ch¨m lo bµi gi¶ng, em lµm dinh d­ìng th× lo thùc phÈm ngon ¬... h¬... t­¬i ( H« khoan ¬i lµ hè khoan ¬i hå khoan )

       - Cïng nhau vừa dạy vừa nu«i, mong c¸c ch¸u ®Òu con ngoan trß lµ...¬... giái  ( ¥i lµ hè )

       - ¥...h¬...¬...h¬... Trß giái ®Ó phô huynh yªn lµ...¬...lßng.(¥i lµ hè )

         CÂU 5:  Vinh dự hôm nay nhờ công bao ngày xây dựng, đẹp mãi mái Trường ta cất tiếng hát lời là ơ...ca...(Hô hô khoan hơi là hố khoan ơi hồ khoan...)          

          - Chúc cho buổi lễ Trường ta thành công rực là ơ...rỡ... (Ơi là hố)

 - Ơ...hơ...ơ...Rực rỡ trăm hoa đón là ơ...chào... (Ơi là hố)

       4 - Hß hôi:

  Khoan hß b¬ hôi ...lµ b¬ hß hôi... hÕt hôi ta hß  khoan... lµ hè lµ khoan...

              Ai vÒ LÖ Thuû quª ta.                                   ( Lµ hè lµ khoan)

              Dõng ch©n ghÐ l¹i.                            (Lµ h« lµ khoan)

             Th¨m Tr­êng Hoa Mai.                     ( Lµ hè lµ khoan)

             N¬i ®©y sím sím chiÒu chiÒu.             ( Lµ hè lµ khoan)

             C« cïng ch¸u nhá.                             ( Lµ h« lµ khoan)

             Sum vÇy bªn nhau.                             ( Lµ hè lµ khoan)

             Gi¸o viªn ch¨m chØ ©n cÇn.                ( Lµ hè lµ khoan)

             Ch¨m sãc ®µn ch¸u nhá.                     ( Lµ h« lµ khoan)

             Nh­ ng­êi mÑ thø 2.                          (Lµ hè lµ khoan)

 

V - Lý ngùa «: (Tất cả cùng hát)

VÒ ®©y...tay n¾m tay ta cïng hoµ vang.

N¾ng míi ®· vÒ tr¨m quª vÉy gäi.

§­êng ®i lªn no Êm, ®ang më réng ch©n trêi.

Cã tay ng­êi chung dÖt mµu xanh.

Hoa mai vµng th¾m m·i s¾c xu©n.

Hoa mai vµng th¾m m·i s¾c xu©n...(vẫy tay chµo)...

                                                                                    Sáng tác: HĐSP Nhà trường

 

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Trần Thị Sông Hồng-HT- 0944659551 
Võ Thị Ngân - P.HT - 0941373474 
Nguyễn Thị Lĩnh - P.HT - 0947838987 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITEBẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3883923 * Email: mnhoamai@lethuy.edu.vn