THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 33
Số lượt truy cập: 2449456
QUANG CÁO
Kết quả cân đo trẻ tháng 9/2017 10/17/2017 12:10:57 PM
   PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG MN HOA MAI                    
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHUNG VỀ THEO DÕI BIỂU ĐỒ PHÁT TRIỂN ĐỢT I  THÁNG 9/2017
TT Nhóm/lớp Số trẻ được TDBĐ Trong đó
Số trẻ PTBT Số trẻ SDDNC Số trẻ SDDTC Số trẻ Béo phì
SL % SL % SL % SL %
1 LỚN A 45 39 86.7 2 4.4 2 4.4 2 4.4
5 LỚN B 44 39 88.6 3 6.8 2 4.5 0 0.0
2 NHỠ A 39 34 87.2 2 5.1 3 7.7 0 0.0
3 NHỠ B 39 35 89.7 1 2.6 2 5.1 1 2.6
4 BÉ A 35 30 85.7 2 5.7 2 5.7 1 2.9
6 BÉ  B 32 27 84.4 3 9.4 2 6.3 0 0.0
CỘNG MẪU GIÁO 234 204 87.2 13 5.6 13 5.6 4 1.7
7 TRẺ A 21 19 90.5 1 4.8 1 4.8 0 0.0
8 TRẺ B 21 18 85.7 1 4.8 2 9.5 0 0.0
9 TRẺ C 22 20 90.9 2 9.1 0 0.0 0 0.0
CỘNG NT 64 57 89.1 4 6.3 3 4.7 0 0.0
TỔNG CỘNG 298 261 87.6 17 5.7 16 5.4 4 1.3
Tổng hợp chung: Nhà trẻ: SDDNC: 04/64 cháu, tỷ lệ:6,3 %
SDDTC: 03/64 cháu, tỷ lệ:4,7 %
Mẫu giáo: SDDNC: 13/234 cháu, tỷ lệ:5,6 %
SDDTC: 13/234 cháu, tỷ lệ:5,6 %
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Trần Thị Sông Hồng-HT- 0944659551 
Võ Thị Ngân - P.HT - 0941373474 
Nguyễn Thị Lĩnh - P.HT - 0947838987 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITEBẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3883923 * Email: mnhoamai@lethuy.edu.vn